ViscoLine

За топлинни решения при вискозни храни – гамата ViscoLine е серия от високоефективни топлообменници, които са проектирани да се справят с вашите процеси за производство на храни по най-щадящия начин.

viscoline 640x360

Напитките и вискозните храни, както и някои други продукти, често имат голям вискозитет или съдържат частици от много различни видове. В такива случаи тръбните топлообменници често са най-практичното решение за нагряване или охлаждане на продукта.

Alfa Laval ViscoLine ™ е гама от високоефективни тръбни топлообменници, които включват гофрирани тръби или други усъвършенствани профили, предназначени да увеличат завихрянето в потока на охлаждания продукт. Това увеличава значително общия коефициент на топлообмен.

Многотръбен топлообменник ViscoLine

Многотръбният топлообменник ViscoLine е едно от най-широко използваните топлинни решения за вискозни храни. Идеален топлообменник за нагряване, охлаждане и пастьоризиране на продукти с нисък и среден вискозитет, както и продукти, които съдържат фибри и малки твърди частици.

Еднотръбен топлообменник ViscoLine Monotube

Еднотръбните инсталации най-често се използват за топлинно обработени продукти, които съдържат големи частици или имат високо съдържание на пулп или фибри. Топлообменникът Monotube се състои от една тръба, монтирана във външен кожух.

Пръстеновиден топлообменник ViscoLine Annular

Пръстеновидните модели се използват при по-високи нива на вискозитет, където е необходимо да се подава топлина към продукта както отвътре, така и отвън, за да се предотврати наслояването. В този модел тип „тръба в тръба в тръба“ продуктът протича между вътрешната и средната тръба.

Регенератор ViscoLine

Продуктът протича в насрещен поток в тръбите и кожуха на флуида. Това дава възможност да се извърши регенерация „продукт-продукт“. Регенераторът ViscoLine се състои от подвижен пакет тръби, монтирани във външен кожух и заварени върху тръбните плочи в двата края.

Топлообменник ViscoLine с почистване на място

Този топлообменник с почистване на място е идеален за топла вода и нагрявани почистващи течности. Продуктите могат да съдържат фибри и малки твърди частици.

.
.

Как функционира

Тръбните топлообменници се състоят от външен кожух и единична вътрешна тръба (тип еднотръбен) или сноп от вътрешни тръби (тип многотръбен). Пръстеновидното пространство има тройна тръба (тип „тръба в тръба в тръба“).

Тръбните топлообменници ViscoLine се отличават с използването на тръби с гофриран или вълнообразен профил. Те имат хигиенна конструкция за използване в асептични приложения и са част от широка гама продукти за обработка на течности, в които вътрешните и външните повърхности могат да бъдат полирани, за да отговорят на специфичните изисквания на отделните клиенти.

Тръбните топлообменници ViscoLine са в съотвествие с международните разпоредби, включително Директивата за съоръжения под налягане.