Steritank

Асептични резервоари, проектирани и произведени за съхранение на течности и вискозни продукти, включително млечни продукти, преди асептично пълнене.

无菌罐

Асептичните резервоари SteriTank се състоят от съдове от неръждаема стомана с въвеждане на продукта отгоре или отдолу, в зависимост от участващите продукти. Те са проектирани да отговарят на най-строгите хигиенни изисквания за хранително-вкусовата промишленост и производството на напитки и са напълно съвместими с процедурите за почистване на място (CIP).

Резервоарите имат полусферични горни части и полусферично или конично дъно и са проектирани и тествани да работят при максимално налягане от 4 bar (58 PSI) и под абсолютен вакуум. Това означава, че те могат да работят безопасно дори при трудни технологични условия.

Асептичните резервоари SteriTank се предлагат с различни диаметри и височини, за да се поберат в наличното пространство и могат да бъдат персонализирани, за да отговорят на специфичните нужди на клиентите.

Съоръженията SteriTank могат да бъдат оборудвани също така с различно оборудване за смесване, в зависимост от конкретните приложения за храни и напитки. Предлага се и в хоризонтално изпълнение, което е идеално за продукти, които съдържат частици, като например тези за производството на готови храни.

.
.

Как работи

Преди да започне производството асептичният резервоар се стерилизира с пара и след това се охлажда. Резервоарите с капацитет под 3000 литра (793 галона) се охлаждат чрез впръскване на стерилен въздух или азот, което е подходящо и за предотвратяване на засмукването на въздух, поради вакуумния ефект.

Моделите SteriTank с капацитети от над 3000 литра (793 галона) се охлаждат чрез циркулация на охладена вода през серпантината на резервоара. По време на охлаждането резервоарът се поддържа под леко налягане. Стерилността на въздуха се поддържа с комплект филтри, а налягането се следи и регулира автоматизирано.

На входа и изхода на продукта в системата SteriTank са включени комплект пневматични клапани за стерилни процеси. Тези клапани са защитени с парна бариера при контролирана температура/налягане за предотвратяване на кръстосано замърсяване. Съоръженията се управляват от PLC с дисплей за цифровите данни, предавани в реално време, който показва различните работни етапи (CIP, SIP, производство) в различни цветове. Той показва също така позицията на клапаните и критичните фактори като температури и др., а също показва и обема на продукта в резервоара. Като опция, технологичните данни могат да бъдат снети и съхранени чрез софтуер, а панелът с мнемосхемата може да бъде доставен с цветно цифрово изображение на данните.