Alfadose

Модулната дозираща система е проектирана за контролирано дозиране на компоненти с голям или малък обем директно в основния продуктов поток.

alfa dose front right 640x360

В контекста на производството на бира и напитки, технологичният модул е проектиран за интегрирано дозиране и смесване на различни течности до получаване на точния краен продукт в една стъпка.
Например Alfadose може да се използва за регулиране на вкуса и качеството на бирата чрез добавяне на съставки като екстракт от малц, екстракт от хмел, цвят, аромат и др.
Използва се също за дозиране и смесване на различни съставки при производство на безалкохолни напитки.

 

Предимства

 • Разработени в сътрудничество с пивоварната промишленост
 • Автоматизирано управление и „plug & play“ концепцията осигурява минимални подготвителни работи на обекта
 • Хигиенно изпълнение и компактната конструкция с лесна поддръжка 
 • Стабилна и надеждна работа с изключителна точност на дозиране
 • Универсална и адаптивна към различни технологични изисквания 
.
.

Как работи

Дозирането и смесването се извършва чрез непрекъснато контролиране на съотношението на потоците на съставните компоненти чрез използване на високопрецизни обемни или масови разходомери. Дозирането на съставките се избира предварително от контролния панел под формата на рецепта. Автоматизацията на инсталацията, управляваща работата, получава непрекъснати данни от разходомерите на дозиращите линии и регулира скоростта през дозиращите помпи и/или регулиращите клапани, така че предварително зададените съотношения на дозиране да се поддържат точно. Контролен панел с програмируем логически контролер (PLC) следи работата на инсталацията и съответните технологични данни се показват на цветния екран на операторския интерфейс, като например:

 • Реални и зададени съотношения на дозиране
 • Действителни и зададени стойности на дебита
 • Натрупан производствен обем
 • Статус на инсталацията
 • Настройки на контролера
 • Статус на алармата

Съотношенията на смесване при производството и, ако е необходимо, общият обем на производствената партида се задават предварително от оператора. Работата е напълно автоматизирана и сигналът за спиране се подава при достигане на предварително зададения производствен обем. Работата се следи от система за отказоустойчивост.