Решения за пивоварни

Отстраняване на свободен, диспергиран и/или разтворен въздух с помощта на вакуумна деаерация.

真空脱气模块