Aldox

Alrox е специален технологичен модул, предназначен за отстраняване на свободен, диспергиран и/или разтворен въздух от широка гама хранителни продукти чрез деаерация под вакуум.

真空脱气模块

Ефективната деаерация води до по-малко окисляване на продукта. Това гарантира по-добро задържане на важни хранителни вещества, като например витамин С, както и гарантира, че продуктът има по-добър вкус и по-стабилен цвят. Други важни предимства включват по-малко замърсяване при последващи операции за термична обработка, което води до увеличен период на оперативна разполагаемост. Отстраняването на въздуха подобрява също така производителността от следващото хомогенизиране.

.
.

Как работи

Основният модел Alrox работи на базата на гореща деаерация.

Добавянето на допълнителна ротационна разпределителна система на Alfa Laval прави възможна работа при по-ниски температури, като се използва студена деаерация. 

Гореща деаерация

Входящият продукт, който обикновено е с температура около 40-60°C (102-140°F), се подава във вакуумен съд през разпределителна дюза. Вакуумът в този съд съответства на температура на кипене, която е с 2-5°C (3,6-9,0°F) по-ниска от температурата на въвеждане на продукта.

Продуктът се разширява под вакуум. Освобождаването на налягане и произтичащото от това кипене причинява моментално изпаряване на част от водата в продукта. Това има ефект на отстраняване изцяло на въздуха, който е възможно да присъства, независимо под каква форма.

Вакуумът в сепаратора се поддържа от вакуум-помпа с течен пръстен. Деаерираният продукт се изпуска през долния отвор към смукателна помпа, която изпомпва продукта към следващата стъпка на обработка.

Студена деаерация

В ротационната разпределителна система на Alfa Laval, която се явява допълнително оборудване към модула за деаерация Alrox, специален диск се върти на високи обороти, разпръсквайки на тънки слоеве продукта, който навлиза във вакуумния съд. Това означава, че уловеният въздух е механично подложен на вакуумен ефект с максимална ефективност.