Централизирана система за пробовземане

Централизираната система за пробовземане улеснява вземането на проби от резервоарите с бира. Това е модулна система, оборудвана за вземане на проби от до 12 резервоара. Поради позицията на вентила за пробовземане във вертикални ферментатори или резервоари за избистрена бира, достъпът до точката за пробовземане често изисква платформи.

啤酒集中取样装置

При вземане на проба има две възможности; стерилно или нестерилно пробовземане. За стерилно пробовземане от избрания резервоар се натиска бутонът „стерилно“ и тръбопроводът към панела за пробовземане ще бъде стерилизиран с пара. След стерилизиране тръбопроводът се изсушава със стерилен въздух или CO2. Сега може да бъде натиснат бутонът „пробовземане“ и пробната течност ще потече от избрания резервоар към пробовземната серпантина на панела за проби. След натискане на бутона „промиване“ тръбопроводът се промива с вода, пропарва се и се изсушава.

Когато избирате нестерилно пробовземане за немикробиологични проби, първата стъпка след избора на резервоар е да натиснете бутона „пробовземане“. След това процесът на пробовземане ще продължи по същия начин като по-горе, но без стерилизация преди вземането на пробата. Вентилите и тръбопроводите за пробовземане заедно с други клапани се обработват чрез почистване на място (CIP) заедно с резервоара. Процесът на почистване се задейства с натискане на бутона „CIP“ или чрез външен сигнал от PLC и протича автоматично според предварително избраното време.

Предимства

  • Напълно автоматично и безопасно пробовземане от избрани резервоари
  • Надеждна и безопасна експлоатация
  • Високи санитарни условия на пробовземане
  • Икономично решение в сравнение с инсталациите с мостик
  • Оптимално разположение на точката за пробовземане на резервоара, независимо от
  • конструкцията на резервоара и достъпа
  • Едновременно пробовземане и/или CIP