Интелигентна завихряща система

Увеличете производствените резултати за варката чрез регенериране на пивната мъст от завихрящия апарат, като същевременно поддържате качеството на пивната мъст, както и намаляване на потреблението на енергия и вода с помощта на Интелигентната завихряща система (IWS).

智能麦汁回收沉淀槽

Бърза и гъвкава завихряща система

  • Намалете загубите при завихрянето до макс. 0,1%
  • По този начин увеличавате производствените резултати при варенето с 1-3% в пивоварните и много повече в солидни активни пивоварни за крафт бира
  • Поддържайте или увеличавайте качеството на пивната мъст, главно поради по-краткото време с до 10-20% на процеса на завихряне
  • Поддържайте 100% проследимост на процеса (регенерираната мъст се връща в същата варка)
  • Превърнете боклука в ценни странични продукти като храна за животни

Интелигентната завихряща система (IWS) на Alfa Laval работи с нашите декантерни центрофуги Foodec, за да осигури несравнима ефективност. По-кратко време за завихряне, което подобрява качеството на пивната мъст, като същевременно увеличава скоростта на операцията. IWS позволява по-пълноценно използване на хмела чрез отделяне на остатъчните твърди частици в декантера. Намалява до минимум смущенията и запушването в охладителя на пивната мъст и намалява количеството на труб (утайка) по време на ферментацията. IWS е подходящ за варка над 50 hl (43 bbl). Оптимизираният от Alfa Laval обхват на доставка на IWS, с напълно автоматизирано, предварително проектирано компактно модулно решение с декантиране, с адаптирано оразмеряване на оборудването, осигурява оптимални инвестиционни разходи за клиента, с бързи, лесни пуск и експлоатация.

Нашите клиенти:

Brains Brewery се беше ориентирало към намаляване на въглеродния си отпечатък чрез регенериране на пивната мъст. Те регенерираха приблизително 5-7% от пивната мъст, използвайки декантер Foodec на Alfa Laval, с възвръщаемост на инвестицията от 18 месеца.

Как работи

.

Чрез представянето на Интелигентната завихряща система (IWS) на Alfa Laval, компанията добавя контур за декантиране към съществуващия завихрящ апарат. Паралелно с процеса на завихрянето работи контур за декантиране. Процесът на завихряне не се променя. Завихрящият апарат трябва ефективно да утаи всички неразтворими частици от утайката и хмела на дъното. Контурът за декантиране е добавен с цел отстраняване на всички неразтворими частици от завихрящия апарат в процеса на завихряне.

Неразтворимите частици от конуса в дъното на завихрящия апарат се изпомпват към декантера Foodec на Alfa Laval. Декантерът отделя чистата мъст от неразтворимите частици в утайката. Бистрата пивна мъст се връща обратно в завихрящия апарат или продължава надолу към линията за охлаждане на пивната мъст, преди завихрящият апарат да е напълно празен. Неразтворимите частици в утайката и хмела, ефективно отделени от декантера, се отстраняват от процеса. Те се транспортират при складирания отработен зърнен материал и се продават заедно като храна за животни.

 

В сравнение с традиционния завихрящ апарат, без контур за декантиране:

  • Тъй като всички твърди частици се изпомпват от завихрящия апарат към декантера, преди завихрящият апарат да се изпразни напълно, на дъното на завихрящия апарат няма останали неразтворими частици. За разлика от това, завихрящият апарат е без неразтворими частици. Няма нужда да се промиват неразтворими частици от завихрящия апарат след обработката, като се използва допълнителна вода и време.
  • Тъй като всички неразтворими частици, утаени на дъното на завихрящия апарат, незабавно се изпомпват от завихрящия апарат към декантера, не съществува проблем с неразтворими вещества на дъното на завихрящия апарат, обвързан с изпразването на завихрящия апарат, тъй като транспортирането на утайката след изпразването се редуцира и няма нужда да забавяте процеса на изпразване на завихрящия апарат в края му. Това съкращава и общото време за завихряне.