Dynapitch

Dynapitch е технологичен пивоварен модул за точно, непрекъснато и автоматизирано засяване на дрожди.

啤酒酵母管理系统-Beer Yeast Management System

Процесният модул се използва за непрекъснато, надеждно и точно засяване на дрожди, като осигурява оптимални условия за растеж и ферментация на дрожди, както и свеждане до минимум на излишния обем на дрождите.

Dynapitch е уникален по своя дизайн, включващ анализатор на жизнеспособните дрождеви клетки като допълнително оборудване.

.
.

Как работи

Dynapitch е проектиран за прецизно засяване на дрожди в потока на пивната мъст въз основа на показанията на разходомера и въвежданите данни от оператора за скоростта на засяване, концентрацията на дрождевите клетки в суспензията на дрождите и количеството на пивната мъст, което трябва да се засее.

Dynapitch автоматично изчислява и засява необходимото количество дрожди въз основа на лабораторни данни. Като алтернатива, засяването може да се контролира чрез измерване на концентрацията на живи/жизнеспособни клетки от дрожди чрез интегрирано следящо устройство за дрожди.