AlfaVap Inline

Концентрирайте по ефективен начин чувствителни към топлина продукти с нисък до среден вискозитет и с ниско до средно замърсяване чрез многостепенния AlfaVap Inline на Alfa Laval. Този изключително компактен, енергийно ефективен пластинчат изпарител с възходящ слой, специално конструиран върху модулна технологична рама, намалява капиталовите разходи, оперативните разходи и въглеродния отпечатък, като същевременно повишава качеството на продукта и ускорява времето за пускане на пазара.

AlfaVap Inline climbing film evaporator

Изпаряване, оптимизирано за хранително-вкусовата промишленост

  • Изключително компактен изпарител, без аналог
  • По-малко време за задържане, по-високо качество на продукта
  • Лесен за работа
  • Лесен достъп, минимална поддръжка
  • Глобална компания със 140-годишен опит в областта на преработката на храни и всеобхватна локална сервизна мрежа

Концентрирайте хранителни продукти по устойчив начин чрез пластинчатия изпарител с възходящ слой AlfaVap Inline на Alfa Laval. Той заема по-малко подово пространство, има по-ниска височина и е по-лек от други подобни изпарители. Произведен с използване на по-малко стомана, той изисква по-малко гориво за транспортиране и по-малка бетонна основа за фундамент. Побира се в тесни пространства или в съществуващи съоръжения, което намалява разходите за монтаж. 

AlfaVap Inline намалява времето за задържане до минути. Намалява излагането на продукта на топлина до пет пъти в сравнение с изпарители с низходящ слой, което води до по-високо качество на продукта.

Типичните приложения включват плодови сокове, захар и подсладители, билкови екстракти и протеинови хидролизати. 

С пластинчатата система за изпаряване на Alfa Laval постигаме по-добър аромат на женшен – г-н Лий Кумву, производствен мениджър в Daedong Korea Ginseng Co. Ltd. 

Сравнение: Низходящ слой, традиционна система AlfaVap и AlfaVap Inline

AlfaVap inline climbing film evaporator illustration

Услуги

Услуги за системи за хранително-вкусовата промишленост

Системните услуги на Alfa Laval Food способстват за повишаване на производителността на вашите системи за хранително-вкусовата промишленост чрез максимално усъвършенстване на производствените показатели на вашите технологични процеси.

Изберете от един или повече пакети за системно обслужване, системи за контрол на производителността или системи за модернизация.

Научете повече за нашето предложение за обслужване

process_men_ipad_joulestool.png

.

Щастливи клиенти

Модернизацията на системата за концентриране на екстракт от женшен подобрява качеството на функционалните храни

Daedong Korea Ginseng – водещ производител на функционални храни на основата на женшен, реши да увеличи производствения си капацитет с 60%, за да отговори на постоянно нарастващото пазарно търсене. Компанията също така реши да изгради ново производствено съоръжение, като същевременно оптимизира площта на завода си. Сред стратегическите цели на компанията бяха подобряване на топлинната ефективност, както и опростяване на операциите и поддръжката на линиите за концентриране на екстракт от женшен. Решението? 

 

Разберете как

ginseng extract powders smaller

.

Как функционира този пластинчат изпарител

Пластинчатият изпарител с възходящ слой AlfaVap Inline оптимизира ефективността на технологичния процес, като произвежда концентрирана течност с по-високо качество спрямо подобни системи за изпаряване. Той се състои от цялостен модул с един или повече изпарителни пакети пластини, свързани със съд за сепариране на парата и течността. Всеки изпарител се състои от пакет пластини. Течната суровина постъпва в изпарителя през два входа в долната част на модула. Докато течността преминава през пластините в единия канал, парата в другия канал нагрява пластините, което води до изпаряване на течността. Нагрятата пара се издига през каналите. Сместа от пара и течност напуска пластинчатите топлообменници и навлиза в парен сепаратор, който е неделима част от модула AlfaVap Inline. Сместа се разделя на пара, която излиза през изхода в горната част, и течност, която преминава през изхода в долната част на сепаратора за последваща обработка в следващата камера или до крайната точка на екстракция. 

Пластинчатият изпарител с възходящ слой AlfaVap Inline може да работи с малки температурни разлики, което позволява увеличаване на броя на камерите, без да се увеличава общата температурна разлика на изпарителната станция, като по този начин се намалява консумацията на пара и оперативните разходи

Може би се интересувате също от...

Разгледайте нашата гама изпарители

Alfa Laval предлага широка гама от системи за изпаряване – от пластинчати изпарители и изпарители с възходящ слой до тръбни изпарители и изпарители с низходящ слой. Разберете какво ще бъде подходящо за вашите задачи за изпаряване.

water steam drops 640x360