Aseptic bag-in-box fillers

Гама асептични системи за пълнене от типа „bag-in-box“ за различни индустрии, от производството на храни и напитки до лабораторни и пилотни приложения.

Aseptic bag in box fillers