Compact aseptic filler

Компактното асептично пълначно устройство (CAF) Astepo на Alfa Laval е изключително универсална и солидна система за пълнене, предназначена за пълнене на широка гама от хранителни продукти и напитки в подходящи контейнери при асептични условия.

Compact aseptic filler 2H right

Компактните асептични пълначни устройства са особено подходящи за пълнене на течности (като готови за пиене сокове), плътни храни и напитки с ниска киселинност (като мляко, ароматизирано мляко, млечни шейкове и мелби, зеленчукови и месни екстракти ) и вискозни продукти, съдържащи частици (като плодови, цитрусови и доматени концентрати, сиропи и екстракти).

.
.

Как работи

Преди да се използва пълначното устройство, то автоматично се измива и стерилизира. Тази процедура е напълно автоматизирана и се състои от CIP фаза, последвана от фаза на стерилизация, като и двете включват циклично действие на клапаните в контакт с продукта, вентилите на контура и парните ежектори. И за двете фази броячът на времето автоматично се задава на нула при задействане на аларма и не се рестартира, докато условието, задействало алармата, не бъде нулирано.

Автоматизираният цикъл на отваряне, пълнене и затваряне започва след като гърловината на торбата се закрепи ръчно към главата на пълначното устройство. По време на този цикъл на пълнене температурите на парните ежектори и на клапана на пълначното устройство се наблюдават и контролират внимателно. При нискокиселинните продукти дезинфектантът се впръсква като аерозол.