Thousand-litre aseptic filler

Хилядалитровото асептично пълначно устройство (TAF) Astepo на Alfa Laval е изключително универсална и солидна система за пълнене, предназначена за асептично пълнене на широка гама от хранителни продукти и напитки в подходящи контейнери при асептични условия.

Thousand litre aseptic filler

Пълначното устройство TAF е специално проектирано да пълни 1000-литрови (300 галона) торби в палетизирани контейнери. Използвайки подходящото допълнително оборудване и аксесоари, тези модули могат да се използват и за пълнене на:

  • 220-литрови (55 галона) торби в барабани.
  • 5 до 20-литрови (1-6 галона) торби.
  • 4 торби по 220 литра (55 галона) в палетизирани барабани.
  • 240/400 литрови (65/105 галона) торби в картонени кутии, двойни контейнери или със специален дизайн.
.
.

Как работи

Преди пълненето има напълно автоматизирана фаза, която се характеризира с цикличното действие на клапаните в контакт с продукта, вентилите на контура на CIP и струйните ежектори. Броячът на времето автоматично минава на нула при задействане на аларма в хода на тази процедура и не се рестартира, докато условието, задействало алармата, не бъде нулирано.

Това е последвано от напълно автоматизирана фаза, в която прегрята вода (от стерилизатор) или пара (по избор) се използва за стерилизация, с циклично действие на клапаните в контакт с продукта, стерилизиращия контур и ежекторите на пара. Броячът на времето автоматично минава на нула при задействане на аларма в хода на тази процедура и не се рестартира, докато условието, задействало алармата, не бъде нулирано.

След като гърловината на торбата (за торби с капацитет 5-1000 литра (1-300 галона) се закрепи ръчно към главата на пълначното устройство, автоматизираният цикъл на отваряне, пълнене и затваряне започва. По време на този цикъл температурите на парните ежектори и на клапана на пълначното устройство се наблюдават и контролират внимателно. За торби от 1000 литра (300 галона) продуктът започва да постъпва в тази торба от пълначната глава в долна позиция.

Това решение гарантира – особено в случай на вискозни продукти – че торбата е напълнена равномерно, което помага да се предотврати всякакво прегъване на ъглите. Ако автоматизираното захранващо устройство за торби (ABF) се използва за зареждане на торби от 3-20 литра (1-6 галона), автоматизирано зареждане, отваряне, пълнене и затваряне на пълната торба и зареждането на следващата торба започват след натискането на бутон „СТАРТ ЦИКЪЛ“ (само при 1-инчова пълначна глава).

 

 

 

 

 

 

             Thousand-litreCompactAsepticFiller_HIW_200x270.jpg