Astepo combibox

Компактна система за кашониране за хранително-вкусовата промишленост и производството на напитки.

combibox 640x360

Системата Combibox се отличава с конструкция икономисваща място, съчетаваща три машини на една-единствена рама: формовъчно устройство за кашони, устройство за вкарване/зареждане на торби и устройство за затваряне на кашоните.

Преместването на кашона от една фаза в друга става стъпка по стъпка, а интегрираната система за управление опростява всички операции по експлоатацията и поддръжката.

Системата Combibox може да се справи както с френско, така и с американско затваряне, а смяната от един размер на торбичка в друг отнема само няколко минути.

Системата Combibox е проектирана и изградена в съответствие с разпоредбите на ЕС за защитно преграждане. Оборудването е изработено от неръждаема стомана, така че може да бъде поставено в зони, използвани за производство на храни, а конструкцията позволява лесен достъп до всички части за почистване.

.
.

Как работи

Устройството за повдигане на кашона автоматично отваря кутията, сгъва долните капаци и ги запечатва с лепяща лента или горещо лепило. Мотор-редуктор управлява двете основни линейни движения на машината. Едното е за изваждане и отваряне на кашона, а другото е за движение по време на етапа на запечатване. Клапите на кашона се отварят и затварят с електропневматични задвижки.

Устройството за подаване на кашони е от тип стъпково подаване. Устройството за кашониране на торби работи върху лентов ремък за хранителни цели, монтиран върху пневматични цилиндри, които движат клапите настрани, за да се уверят, че торбите падат леко в кашона, за да се избегне триене и усукване.

Интегрираната система за управление на контрола улеснява както работата, така и поддръжката. Контролният панел с предварително инсталиран софтуер е конфигуриран да синхронизира работните фази с използване на необходимите асептични и неасептични пълначни устройства.