BD series

Технологиите с най-ключовите режими за преработка на биодизел са нагряването, сепарирането и смесването. Alfa Laval доставя продукти както за трите технологии, така и за отделните производствени етапи

bd 100 120 left side 640x360

Нещо повече, Alfa Laval може да доставя нужните инсталации за предварителна обработка на биодизел. В качеството си на водещ производител на системи за центробежно сепариране, Alfa Laval притежава специално разработена гама сепаратори за обработка на биодизел.

Трансестерификацията, основата на процеса за биодизел, изисква ефективно сепариране на глицерина от биодизел. С гамата сепаратори за биодизел BD, Alfa Laval предлага подходящ отговор в сектора за възобновяема енергия. Пълната гама сепаратори се състои от пет модела с различен капацитет за центрофугиране. Гамата предоставя сепариране с минимални загуби на продукта по време на изпразване, при ниско потребление на енергия и комунални услуги.

Центрофугите BD се доставят напълно оборудвани с устройство за управление, пожарозащитен електродвигател, входни и изходни съединения, допълнително оборудване, комплект резервни части, както и комплект инструменти.

Сепараторът се състои от рама с основа, съдържаща хоризонтален задвижващ вал, червячна предавка, смазване с маслена баня, а също и кух вертикален шпиндел на барабана.

Барабанът е закрепен в горната част на шпиндела, вътре в пространството, оформено от горната част на рамата, капака на зоната за събиране на твърди частици и капака на рамата. В капака е поместена системата за изпразване на течността.

Всички части в контакт с процесната течност са направени от неръждаема стомана. Барабанът е от дисков тип, за изхвърляне на твърди частици, с автоматична хидравлична задействаща система за „изстрелване“.

Как работи

Центрофугата BD е центробежна система за три работни фази, специално създадена за отстраняване както на вода, така и на твърди частици от масло. Този тип центрофуги е известен също така като пречиствател, като се състои от барабан, въртящ се около вертикална ос.

Вътре в барабана има група конични дискове, в които се извършва сепарирането.

Въртенето на този барабан на високи обороти означава, че ефектът от гравитацията върху твърди частици и течности се замества от позволяваща управление центробежна сила, която може да има въздействие, което е хиляди пъти по-силно от това на гравитацията. Когато са подложени на такива сили, твърдите частици и течностите с по-голяма гъстота се притискат навън срещу стената на въртящия се барабан.

Центрофугата BD се основава на конструкция с уникална полухерметична концепция. Херметичният, подведен откъм дъното входен отвор, осигурява плавно и непредизвикващо разрушаване ускорение на суровината до оборотите на барабана.