BTPX

BTPX на Alfa Laval е автоматичен центробежен сепаратор за утаени протеини, микробни хранителни разтвори, хормони и други биофармацевтични приложения. Тази система за сепариране въплъщава в себе си повече от 100 години техническо ноу-хау и разработки и осигурява производителността на центробежните машини в пилотни или средномащабни инсталации. Конструиран за върхови постижения, този сепаратор тип твърдо вещество-течност може да се използва за избистряне или като пречиствател и концентратор.

阿法拉伐 BTPX 自动离心机-Alfa Laval BTPX automatic centrifuge

Позволява стерилизиране и е затворен, за да се гарантира целостта на ценните ви продукти

  • Ниски загуби на продукт и твърди частици благодарение на бързото и уникално действие за изпразване
  • Най-високи нива на хигиена – дюзи за изплакване пръскат външната част на барабана на центрофугата и вътрешността на капака на рамата
  • Няма риск от замърсяване на продукта или на околната среда – конструкцията на уплътнителната система осигурява ефективно задържане
  • Ефективна работа – регулиране на температурата и ниско ниво на шум от охлаждащите кожуси около барабана на центрофугата

Подходящ за темп на подаване до 2000 литра/час, моделът BTPX може да се приспособи за гама от приложения, като също така е конструиран за стерилизиране с пара и автономна работа, удовлетворявайки изискванията на Националните институти по здравеопазване (NIH) за биобезопасност BLS 2. Съдържанието на твърди частици в подавания материал обикновено е в диапазона от 0,1 до 10 % по обем, но може да варира в различните режими. Изпразването на частично неподвижните твърди частици може да се стартира от таймер, от мътността и/или от пълния дебит.

BTPX се доставя като напълно автоматизирана и готова за лесно свързване система за сепариране, като може да предостави производителността на производствени машини за пилотно до средномащабно производство.

Системата за сепариране BTPX може да се стерилизира с пара и има функция за почистване на място (CIP). Специална конструкция на уплътнителната система осигурява ефективно задържане и елиминира риска от замърсяване на продукта или на околната среда.

Охлаждащите кожуси около барабана на центрофуга BTPX предоставят ефикасно регулиране на температурата и освен това допринасят за ниско ниво на шума. Системата за изхвърляне на твърди частици „дозиращ пръстен“ с бързо и уникално действие за изпразване гарантира ниски загуби на продукта и по-сухи твърди частици. Дюзи за изплакване пръскат външната част на барабана на центрофугата и вътрешността на капака на рамата, за да се постигне максимална хигиена.

Separator Innovator

Искате ли да научите повече за нашите иновации в областта на технологиите за сепариране? Щракнете върху връзката по-долу. Alfa Laval е изобретател на първия дисков сепаратор и вече повече от век продължава да бъде лидер в развитието на технологията за центрофугиране. Радостни сме да споделяме с вас опита, който сме натрупали по пътя на нашето развитие. Посетете нашата база данни Separator Innovator, за да научите повече за напредъка в сепарирането и стъпките, които Alfa Laval предприема, за да продължи да революционизира технологията.

hss clara separator innovator640x360

Как работи

Cutaway of a BTPX centrifuge bowl"Разрез на барабана на центрофуга BTPX
Подаваният материал се въвежда в въртящия се барабан на центрофугата (Фиг. 1) от горната страна през неподвижна входна тръба (1) и се ускорява от разпределител (2), преди да навлезе в пакета дискове (3). Именно между дисковете се осъществява сепарирането на течната фаза и на фазата на твърдите частици. Течната фаза се придвижва към центъра на барабана, откъдето се изпомпва под налягане посредством вграден отклоняващ диск (4)."

Фазата на по-тежките частици се събира по периферията на барабана, откъдето се изпразва периодично чрез циклона на центрофугата. Изпразването на твърдите частици се постига чрез хидравлична система под пространството за сепариране в барабана, която през зададени интервали предизвиква плъзгащото се дъно на барабана (5) да пада, отваряйки по този начин портовете за твърди частици (6) при периферията на барабана. Барабанът е монтиран върху вертикален шпиндел (7), задвижван от хоризонтално монтиран двигател, чрез червячна предавка.