BTUX

BTUX на Alfa Laval е центрофуга с изпразване през дюзи, подходяща за широка гама задачи за биотехнологично сепариране, по-специално – за ферментация с висока гъстота, при които се изисква непрекъснато изхвърляне на твърди частици. Това е едно доказано решение за сепариране, докато се подготвяте за серийно производство.

阿法拉伐 BTUX 喷嘴离心机-Alfa Laval BTUX nozzle centrifuge

Конструирани са за сепариране, концентриране или събиране на клетки при приложения в биотехнологични лаборатории

  • Висока концентрация на фазата на изпразваните частици и нисък риск от задръстване (независимо от колебанията)
  • Висока концентрация на фазата на изпразваните частици и нисък риск от задръст
  • Рентабилност – изисква се малко енергия за възстановяване на твърди частици в затворена система под налягане
  • Хигиенични и удовлетворяващи изискванията на Националните институти по здравеопазване (NIH) за биобезопасност BLS 2
  • Подходящи за технологични линии, оборудвани с автоматизирано почистване на място (CIP)

BTUX се предлагат в различни размери, за да покриват гама от изисквания за процеси в областта на ферментацията на клетъчни култури. Съдържанието на твърди частици в подавания материал обикновено е в диапазона от 1 до 20 % по обем, но може да варира в различните режими.

Постоянна концентрация благодарение на уникалните вихрови дюзи

Вихровите дюзи на Alfa Laval автоматично компенсират колебанията в дебита на подавания материал или концентрацията на твърди частици в подавания материал, за да се осигурява постоянна концентрация на фазата на изхвърляните твърди частици.

Концентратът навлиза в камерата на вихровата дюза тангенциално при периферията, образува завихряне във вихровата камера и излиза през отвор в центъра на дюзата. Налягането на течността на входа и изхода е подобно на нормалния спад на налягането. По принцип, такова спадане на налягането не се влияе от вискозитета на концентрата. Спадът на налягането, създаван от завихрянето на концентрата във вихровата камера, е висок, когато скоростта при въртенето е висока, и обратно, е нисък, когато тя е ниска.

Сепараторите модел BTUX се възползват от предимството, че утайките от концентрирани твърди частици са псевдопластични и лесно протичат в барабана при прилагане на центробежна сила. Това означава, че възстановените твърди частици могат да бъдат получени при ниско изискване за енергия в затворена система под налягане. Поради това, условията за хигиена са много добри, и допълнително се подобряват чрез постоянната концентрация на CIP при пълни обороти, благодарение на уникалните вихрови дюзи.

Конструкция с уникални вихрови дюзи

Подобно на моделите FEUX и MBUX, барабанът на сепаратор BTUX е оборудван с уникалните вихрови дюзи на Alfa Laval, които предлагат производителност, несравнима с конвенционалните центрофуги с дюзи. С помощта на саморегулиращите се вихрови дюзи, концентрацията на изпразваните твърди частици може да бъде поддържана на високо и равномерно ниво, независимо от колебанията на подаването на материала на входа или от концентрацията на материала. По този начин центрофугата може да работи близо до точката на задръстване, без да се увеличава рискът от задръстване.

Сепараторната система BTUX е проектирана за автоматично изхвърляне на отмити твърди частици по време на цикъла на очистване, което я прави особено подходяща за технологични линии, оборудвани с автоматизирано почистване на място (CIP).

Окомплектована система за сепариране

BTUX се предлага в различни размери, покриваща широк диапазон изисквания за процеси. Окомплектована система за сепариране BTUX се състои от сепаратор BTUX, електродвигател, циклон за твърди частици, панел за комутация и стартер, панел за управление, група клапани, разходомер, наблюдателни прозорчета, гъвкави връзки и друго свързано оборудване.Предимства

  • Саморегулиращи се вихрови дюзи за оптимална сухост на концентрата и минимален риск от задръстване
  • Възможност за стерилизиране и голяма гравитационна сила
  • Хигиенична конструкция

Как работи

Сепараторите модел BTUX се възползват от предимството, че утайките от концентрирани твърди частици са псевдопластични и лесно протичат в барабана при прилагане на центробежна сила. Това означава, че възстановените твърди частици могат да бъдат получени с относително ниска енергия в затворена система под налягане.

Сепарирането се осъществява в барабан от дисков тип, оборудван с тръби за концентрат и вихрови дюзи. Фазата на тежките твърди частици се измества по посока навън от центробежната сила в отделенията за твърди частици по периферията на барабана, а от там – през тръбите за концентрат и вградените вихрови дюзи – в камерата на тръбата за отклоняване, където концентратът се събира от отклоняващата тръба и се изпразва под налягане. Пречистената течна фаза се разпростира към центъра през пакета от дискове. След това тази фаза се изпразва под налягане с помощта на отклоняващ диск.

Плъзгачът на клапана под дъното на барабана отваря за момент клапаните за изпразване, което дава възможност за изхвърляне на твърдите частици.

Саморегулиращи се вихрови дюзи

Уникалните вихрови дюзи автоматично компенсират колебанията в дебита на подавания материал или концентрацията на твърди частици в подавания материал, за да се осигурява постоянна концентрация на фазата на изхвърляните твърди частици.

Функцията за саморегулиране се основава на съотношението между вискозитета на течността, която навлиза в камерата за завихряне, както и ефектът от нейната скорост на въртене върху спада на налягането.

Концентратът навлиза в камерата на вихровата дюза тангенциално при периферията, образува завихряне във вихровата камера и излиза през отвор в центъра на дюзата. Налягането на течността на входа и изхода е подобно на нормалния спад на налягането. По принцип, такова спадане на налягането не се влияе от вискозитета на концентрата. Спадът на налягането, който се създава от завихрянето на концентрата във вихровата камера, е висок, когато скоростта при въртенето е висока, и обратно – нисък е, когато тя е ниска.

Separator Innovator

Искате ли да научите повече за нашите иновации в областта на технологиите за сепариране? Щракнете върху връзката по-долу. Alfa Laval е изобретател на първия дисков сепаратор и вече повече от век продължава да бъде лидер в развитието на технологията за центрофугиране. Радостни сме да споделяме с вас опита, който сме натрупали по пътя на нашето развитие. Посетете нашата база данни Separator Innovator, за да научите повече за напредъка в сепарирането и стъпките, които Alfa Laval предприема, за да продължи да революционизира технологията.

hss clara separator innovator640x360