Emmie

Emmie на Alfa Laval е мобилна система за пречистване на хидравлично масло за използване на кораби. Тя отстранява 100% от свободната вода и 99% от частиците с размер 2 – 5 μm от маслото, като повишава експлоатационния живот и надеждността на системата.

Emmie mobile 640x340

Максимална ефективност, минимално усилие

 • Отговаря на изискванията за пречистване на хидравлично масло в съответствие с кода за чистота 13/11/8 по ISO 4406:1999
 • Не са необходими никакви промени по хидравличната техника на мореплавателния съд
 • Може да се настрои като пурификатор или кларификатор
 • Пропускателна способност 80 – 120 l/h
Emmie на Alfa Laval увеличава времето на безотказна работа, минимизира износването на оборудването и намалява разходите – изплаща се за по-малко от година. Лек и компактен, този монтиран на количка центробежен сепаратор и електрически маслонагревател се свързва към резервоар за минути. След стартиране системата не изисква надзор.
.

Как работи

Emmie се състои от количка от неръждаема стомана и центробежен сепаратор с два комплекта барабани – един за пурификация и един за кларификация. Всички елементи са монтирани към агрегата за лесно придвижване между резервоарите.

Режимът на пурификация е идеален за приложения, при които маслото е силно замърсено с вода, защото системата отстранява водата непрекъснато.

Центробежната сила отделя твърдите частици от маслото и ги отвежда навън за лесно отстраняване. Водата непрекъснато се изпуска от дъното на барабана. Ако в маслото има само следи от вода, режимът на кларификация блокира изходния отвор за вода. Можете да превключвате между режимите за минути.

Идеална за всички хидравлични системи на мореплавателни съдове

 • Носови, кърмови и азимутни подрулващи устройства
 • Гребни винтове с регулируема крачка
 • Палубни кранове
 • Винчове
 • Подвижни палуби
 • Капаци на люкове
 • Рампи
 • Рулево устройство
 • Стабилизатори
 • Хидравлични подемници
 • Системи от потопяеми дълбочинни помпи за танкери за продукти и химикали
 • Смазочно масло за кърмова тръба
 • Смазочно масло за парна турбина
 • Термомасло