FEQX

Сепараторите FEQX на Alfa Laval с барабани с дюзи са предназначени за промишлени ферментационни приложения и се предлагат в много различни размери и конфигурации, всяка от които е проектирана и приспособена към изискванията на широко разнообразие от задачи за сепариране.

FESX喷嘴碟片离心机-Alfa Laval FESX nozzle bowl separator product image

Сепараторите FEQX са от типа с барабани с дюзи. Конструкцията им ги прави идеално решение за сепариране на микроорганизми с високо клетъчно съдържание и със или без примеси на замърсявания от твърди частици в подавания материал.

Сепараторите FEQX също така се отличават с периферни дюзи, но освен това са конструирани за рециркулиране на част от преминаващия през дюзите концентрат, за да се компенсират колебанията в концентрацията на подавания материал и да се работи с много ниски концентрации на подаваните твърди частици.

Как работи

QX separator bowlБарабан на сепаратор QX
Подаваният материал, съдържащ течност и твърди частици, се въвежда в въртящия се барабан на центрофугата от горната страна през неподвижна входна тръба и се ускорява в разпределител, преди да навлезе в пакета дискове. Сепарирането се осъществява между дисковете. Леката фаза преминава през пакета с дискове към центъра на барабана и се изпомпва под налягане чрез вграден отклоняващ диск. Дрождите се събират при периферията на барабана и непрекъснато се изпразват през дюзите. Парчета пълнител предотвратяват натрупването на твърди частици между дюзите.

Допълнителни особености на сепаратора FEQX

Част от твърдите частици в концентрата, изпразвана през дюзите, може да бъде рециклирана отново в барабана през рециркулационната входна тръба, отделен разпределител и рециркулационните тръби.