FEUX

Сепараторите FEUX на Alfa Laval съдържат уникална комбинация от конструктивни характеристики с цел осигуряване на оптимално сепариране и ефективност на концентрация в промишлени ферментационни приложения.

FEUX离心机-Alfa Laval FEUX separator product image

Сепараторите FEUX се възползват от предимството, че утайките от концентрирани твърди частици са псевдопластични и лесно протичат в барабана при прилагане на центробежна сила. Това означава, че възстановените твърди частици могат да бъдат получени при ниско изискване за енергия в затворена система под налягане. Поради това, условията за хигиена са много добри, като допълнително се подобряват чрез процедурата CIP с пълна скорост.

Конструкция с уникални вихрови дюзи 

Подобно на моделите BTUX и MBUX, барабанът на сепаратора FEUX е оборудван с уникалните вихрови дюзи на Alfa Laval, които предлагат производителност, несравнима с конвенционалните центрофуги с дюзи. С помощта на саморегулиращите се вихрови дюзи, концентрацията на изпразваните твърди частици може да бъде поддържана на високо и равномерно ниво, независимо от колебанията на подаването на материала на входа или от концентрацията на материала. По този начин центрофугата може да работи близо до точката на задръстване, без да се увеличава рискът от задръстване.

Сепараторът FEUX е конструиран за автоматично изхвърляне на отмити твърди частици по време на цикъла на очистване, което го прави особено подходящ за технологични линии, оборудвани с автоматизирано почистване на място (CIP).

Пълна гама

BTUX се предлага в различни размери и покрива широк диапазон изисквания за процеси, от средномащабно до широкомащабно производство.

Предимства

  • Саморегулиращи се вихрови дюзи за оптимална сухост на концентрата и минимален риск от задръстване
  • Хигиенична конструкция

Как работи

Сепарирането се осъществява в барабан от дисков тип, оборудван с тръби за концентрат и вихрови дюзи. Фазата на тежките твърди частици се измества по посока навън от центробежната сила в отделенията за твърди частици по периферията на барабана, а от там – през тръбите за концентрат и вградените вихрови дюзи – в камерата на тръбата за отклоняване, където концентратът се събира от отклоняващата тръба и се изпразва под налягане. Пречистената течна фаза се разпростира към центъра през пакета от дискове. След това тази фаза се изпразва под налягане с помощта на отклоняващ диск.

Плъзгачът на клапана под дъното на барабана отваря за момент клапаните за изпразване, което дава възможност за изхвърляне на твърдите частици.

Саморегулиращи се вихрови дюзи

Уникалните вихрови дюзи автоматично компенсират колебанията в дебита на подавания материал или концентрацията на твърди частици в подавания материал, за да се осигурява постоянна концентрация на фазата на изхвърляните твърди частици.

Функцията за саморегулиране се основава на съотношението между вискозитета на течността, която навлиза в камерата за завихряне, както и ефектът от нейната скорост на въртене върху спада на налягането.

Концентратът навлиза в камерата на вихровата дюза тангенциално при периферията, образува завихряне във вихровата камера и излиза през отвор в центъра на дюзата. Налягането на течността на входа и изхода е подобно на нормалния спад на налягането. По принцип, такова спадане на налягането не се влияе от вискозитета на концентрата. Спадът на налягането, който се създава от завихрянето на концентрата във вихровата камера, е висок, когато скоростта при въртенето е висока, и обратно – нисък е, когато тя е ниска.