FOCUS

Решенията за устройство за пречистване на течни горива (FOCUS) на Alfa Laval са автоматизирани модулни системи за пречистване на течни горива, използвани за електроцентрали с газови турбини.

Alfa Laval Fuel Oil Cleaning Unit Solutions (FOCUS) product image

Процесът за пречистване на гориво е разработен за предотвратяване на възможни вредни ефекти от страна на замърсявания, които често се срещат в течни горива, чрез използване на комплектна, предварително конфигурирана система с ефективно интегриране на всички подсистеми.

Течните горива, използвани за електроцентрали с газови турбини, се различават значително по физическите си свойства, както и по количествата и видовете замърсявания, които съдържат. Често присъстват следи от метали като натрий и калий, както и вода и гама от твърди частици. Такива замърсявания са причина за високотемпературна корозия, образуване на отложения от пепел и запушване на горивната система, водещи до скъпи експлоатационни проблеми и престои, което влияе на печалбата на електроцентралата.

Чрез правилна обработка преди използване обаче е възможно да се прилага широк обхват от течни горива във всички електроцентрали с газови турбини. Осигурявайки стабилно съответствие на конкретните изисквания за пречистване на горивото, устройство за пречистване на течни горива (FOCUS) на Alfa Laval спомага за осигуряването на удължен експлоатационен живот на турбината, както и значително намаляване на експлоатационните разходи поради по-малката поддръжка и намалените престои.

Инсталацията FOCUS съдържа цялото оборудване, което е необходимо за ефикасно пречистване на течни горива, с ниски разходи, в опростено, компактно и здраво модулно устройство, което при необходимост осигурява автоматична работа, без нужда от присъствието на оператор. Използването на устройство FOCUS за пречистване на течни горива позволява отменяне на предварителното филтриране и елиминиране на проблемите с изхвърлянето на замърсените филтърни касети, както и осигуряване на изключителна ефикасност по всяко време при сепариране.

Как работи

Технологията на центробежните сепаратори на Alfa Laval е в центъра на модулната инсталация за пречистване FOCUS. Тя предоставя надежден и стабилен начин за едновременно отстраняване както на твърдите частици, така и на водата от течни горива.

Непрекъснат поток от необработено течно гориво постъпва в сепаратора през смукателни сита, където водата и твърдите частици се сепарират от течното гориво под действието на центробежната сила. Такова сепариране се осъществява във въртящ се барабан. Когато се установи уплътняване с вода, материалът се подава към входа на барабана . Този специален вход Optiflow е оборудван със система от кръгли дискове, които ускоряват подавания материал, преди той да постъпи в пакета дискове, за да се подобри ефективността на сепарирането с центрофуга.

Горивото се насочва към центъра на барабана през пакета от дискове. Вградена помпа с отклоняващ диск изпомпва пречистеното гориво във вид на непрекъснат поток. Сепарираната вода се издига по продължението на външната част на пакета дискове и непрекъснато се изпразва чрез отклоняващ диск на изхода за вода. Утайките и твърдите частици, премахнати от горивото, се натрупват по периферията на барабана и се изпразват периодично, преди да могат да се натрупат дотолкова, че да пречат на сепарирането. Този цикъл на изпразване се определя или ръчно от панела за управление, или автоматично чрез електронна система за управление, след като цикълът с предварително зададено време приключи.

 

Водата и утайките, премахвани от центробежни сепаратори, се събират в резервоар за утайки и се прехвърлят към система за обработка на отпадъците с помощта на пневматична помпа, управлявана от ключове за нивото. Мониториращо устройство за гориво и вода, в линията за изпускане на пречистеното гориво, проверява качеството на горивото, което излиза от центробежните сепаратори. Тази система е специално конструирана за определяне с изключителна точност на точното количество вода, останала в потока от гориво.

Всички аспекти на операциите с FOCUS се управляват и следят от една централна конзола, използваща съвременен панел за управление на база на програмируем логически контролер (ПЛК).