featured brands emotion hero

Alfa Laval eMotion

Намаляване на триенето в цилиндъра на дисков сепаратор с цел по-енергийно ефективно сепариране. Това е простичката, но много интелигентна идея зад иновативния сепаратор Alfa Laval eMotion™. Добавянето на вакуумна помпа за намаляване на въздушното налягане в пространството между цилиндъра на сепаратора и рамата намалява консумацията на енергия и нивата на шум, като същевременно повишава хигиената.

Характеристики

 • Условия на ниско триене, близки до вакуума между вътрешността на корпуса на сепаратора и външната част на цилиндъра

Предимства

 • На практика липсва триене между рамата на сепаратора и цилиндъра
 • Драстично намалено натоварване на мотора и ограничено генериране на топлина
 • Сведени до минимум изисквания за охлаждане поради по-хладната външна част на сепаратора
 • Подобрена вътрешна аеродинамика с намалени вихри на вторичния поток
 • По-малко напрежение върху материалите
 • По-малко замърсяване
 • Улеснява периодичното отделяне на твърди частици
 • По-ниски нива на шум

Ползи

 • Икономия на енергия до 75% в сравнение с традиционните центрофуги
 • По-ниска консумация на вода
 • Минимално поглъщане на температура
 • По-малко поддръжка
 • По-голяма пригодност за почистване, по-добра хигиена
 • По-добро задържане на CO2
 • Подобрена работна среда
.
featured brands emotion where to use it

Къде да го използвате

В момента се предлага за приложения в пивоварството.

.

Как функционира eMotion

Модул с вакуумна помпа, свързан към сепаратора, премахва въздуха от цилиндъра на сепаратора, намалявайки триенето между цилиндъра и корпуса. Благодарение на намаленото триене цилиндърът на сепаратора се върти с по-ниско съпротивление, намалявайки консумацията на енергия, температурата на цилиндъра и нивата на шум.

featured brands emotion how it works

eMotion: експертно мнение

Искате ли да научите каква полза може да донесе eMotion във вашето преработване? Изгледайте това видео, за да получите подробно обяснение от експерт по сепариране на Alfa Laval за това как тази уникална технология намалява триенето в цилиндъра на дисков сепаратор. Той обяснява как това значително намалява консумацията на енергия и осигурява редица други важни предимства.

Възползвайте се от характеристиките на Alfa Laval

Всички сепаратори Alfa Laval са разработени въз основа на нашия повече от 130-годишен опит с технологията за дисково сепариране и въз основа на нашите задълбочени познания за процесите на клиентите. Разберете как целият този опит е приложен в уникални характеристики за подобрени производствени показатели на сепариране.

separator innovator featured brands640x360