MAB

MAB на Alfa Laval е центробежен сепаратор за задържане на твърди частици, който може да се използва за избистряне и като пречиствател. Той помага за оптимизиране на производителността, експлоатационните разходи и дълготрайността.

MAB103 Left 640x360

Компактен, здрав и ефективен

 • Лесен монтаж, експлоатация и поддръжка
 • Вграден отклоняващ диск на изхода за чисто масло
 • Голямо пространство за утайки, с кошница за лесното им премахване
 • Две или три работни фази
 • Лесно променяне между режимите за избистряне и пречистване

Сепараторът MAB на Alfa Laval MAB помага за предотвратяване на повреди и намалява времето за престои на оборудване, което използва горива или смазочни масла. Този лесно приспособим сепаратор е подходящ за всички морски инсталации и електроцентрали. Използвайте го като устройство за избистряне или пречистване, осигурявайки по-дълга надеждна работа на оборудването.

.

Как работи

Сепарирането се осъществява в барабан за задържане на твърди частици, конфигуриран или за избистряне, или за пречистване. И в двата случая замърсеното масло се подава през центъра, като центробежната сила го сепарира на фази. Утайките се изместват навън, така че лесно се премахват. Уплътняване чрез течност в барабана не допуска излизане на гориво през изхода за вода.

Избистряне

Барабан на MAB, конфигуриран за избистряне за сепариране на масла, съдържащи утайки и много малки количества вода.

 1. Вход за масло
 2. Разпределител
 3. Диск на барабана
 4. Изход за чисто масло 

Пречистване

Барабан на MAB, конфигуриран за пречистване за сепариране на масла, съдържащи утайки и съществени количества вода.

   1. Вход за масло
   2. Разпределител
   3. Диск на барабана
   4. Изход за чисто масло
   5. Горен диск
   6. Изход за вода
.

Изберете идеалната конфигурация за вашето приложение

Основно оборудване

 • Вход за замърсено масло
 • Устройство на изхода за чисто масло с наблюдателно прозорче
 • Накрайник на изхода за вода
 • Вход за вода за уплътняване с течност
 • Комплект гравитационни дискове
 • Части на устройството за избистряне, включващи изпускателен фланец, горен диск без гърловина и долен диск без отвори
 • Индикатор за оборотите
 • Комплект еластични монтажни елементи
 • Комплект стандартни резервни части
 • Вградена помпа, тип със зъбни колела (комбинирана помпа за подаване/изпразване)

Допълнително оборудване

  • Електромотор
  • Стартер
  • Комплект инструменти
  • Комплект препоръчани допълнителни резервни части за дълъг експлоатационен срок
  • Гъвкави съединения
  • Подгревател
  • Алармено устройство з скъсване на уплътнение за течност