MBUX

Промишлените центрофуги MBUX на Alfa Laval са подходящи за събиране на дрожди и други микроорганизми при фармацевтични приложения. Предлагани в различни размери, те изискват относително малко енергия за извличане на концентрирани твърди вещества. Утайките от концентрирани твърди частици са псевдопластични и лесно протичат в барабана при прилагане на центробежна сила в затворена система. Затворената конфигурация на системата също така подобрява хигиената.

MBUX 工业离心机-Industrial centrifuge

Оборудване за фармацевтично производство за събиране на микроорганизми под налягане

  • Висока равномерна концентрация на фазата на изпразваните частици независимо от колебанията в потока на подаване на материал
  • Без разпенване – както леката, така и тежката фаза се изпразват под налягане, което опростява инсталацията (без помпени системи) и подобрява хигиената
  • Няма натрупване на уплътнени твърди частици 
  • Рентабилна експлоатация – изисква се малко енергия в затворена система под налягане
  • Ефикасност – барабанът може да се отваря периодично по време на работа и/или цикъл на почистване

Всички омокряни части са от неръждаема стомана от висок клас (включително тялото на барабана е от супер дуплексна неръждаема стомана), а гумените уплътнения са от EPDM или нитрилен каучук, одобрени за работа с храни. Сепараторът е оборудван с датчици за обороти и вибрации, като има неподвижно закрепена опора с амортисьори за вибрации. Сепараторът се задвижва от мотор с връзка с фланец, който е фабрично инсталиран предварително, така че няма нужда от изравняване на самия обект.

Сепараторите BTUX се предлагат в различни размери, покриващи широк диапазон изисквания за процеси.

Вихровите дюзи на Alfa Laval автоматично компенсират колебанията в дебита на подавания материал или концентрацията на твърди частици в подавания материал, за да се осигурява постоянна концентрация на фазата на изхвърляните твърди частици. Функцията за саморегулиране се основава на съотношението между вискозитета на течността, която навлиза в камерата за завихряне, както и ефектът от нейната скорост на въртене върху спада на налягането.

Концентратът навлиза в камерата на вихровата дюза тангенциално при периферията, образува завихряне във вихровата камера и излиза през отвор в центъра на дюзата. Налягането на течността на входа и изхода е подобно на нормалния спад на налягането. По принцип, такова спадане на налягането не се влияе от вискозитета на концентрата. Спадът на налягането, създаван от завихрянето на концентрата във вихровата камера, е висок, когато скоростта при въртенето е висока, и обратно, е нисък, когато тя е ниска.

С помощта на патентованите саморегулиращите се вихрови дюзи на Alfa Laval, концентрацията на изпразваните твърди частици може да бъде поддържана на високо и равномерно ниво, независимо от колебанията в подаването на материала на входа или от концентрацията на материала. По този начин центрофугата може да работи близо до точката на задръстване, без да се увеличава рискът от задръстване.

Както леката, така и тежката фаза се изпразват под налягане, което предотвратява разпенване и опростява инсталацията, като елиминира нуждата от помпени системи) и подобрява хигиената. Отделенията в барабана насочват твърдите частици към тръбите за концентрат, предотвратявайки натрупването на силно уплътнени твърди частици и прави сепарирането и почистването на място (CIP) лесни и ефективни.

Автоматизирано почистване на място (CIP) на пълни обороти

Барабанът може да се отваря периодично по време на работа и/или цикъл на почистване, за да се изхвърлят твърди частици, докато машината продължава да работи на пълни обороти. Капакът на рамата е оборудван с дюза за пръскане на външната част на барабана.

Стандартна конструкция

Всички омокряни части са от неръждаема стомана от висок клас, включително тялото на барабана е от супер дуплексна неръждаема стомана, а гумените уплътнения са от EPDM или нитрилен каучук, одобрени за работа с храни. Сепараторът е оборудван с датчици за обороти и вибрации. Неподвижно закрепената опора е оборудвана с амортисьори за вибрации. Сепараторът MBUX се задвижва от мотор с връзка с фланец. Сепараторът се доставя с мотор, който е фабрично инсталиран предварително, така че няма нужда от изравняване на самия обект.

Предимства

  • Саморегулиращи се вихрови дюзи за оптимална сухост на концентрата и минимален риск от задръстване
  • Хигиенична конструкция

Как работи

Сепарирането се осъществява в барабан от дисков тип, оборудван с тръби за концентрат и вихрови дюзи. Фазата на тежките твърди частици се измества по посока навън от центробежната сила в отделенията за твърди частици по периферията на барабана, а от там – през тръбите за концентрат и вградените вихрови дюзи – към камерата на тръбата за отклоняване, където концентратът се събира от отклоняващата тръба и се изпразва под налягане. Пречистената течна фаза се разпростира към центъра през пакета от дискове. След това тази фаза се изпразва под налягане с помощта на отклоняващ диск. Плъзгачът на клапана под дъното на барабана отваря за момент клапаните за изпразване, което дава възможност за изхвърляне на твърдите частици.

Саморегулиращи се вихрови дюзи

Уникалните вихрови дюзи автоматично компенсират колебанията в дебита на подавания материал или концентрацията на твърди частици в подавания материал, за да се осигурява постоянна концентрация на фазата на изхвърляните твърди частици.

Функцията за саморегулиране се основава на съотношението между вискозитета на течността, която навлиза в камерата за завихряне, както и ефектът от нейната скорост на въртене върху спада на налягането.

Концентратът навлиза в камерата на вихровата дюза тангенциално при периферията, образува завихряне във вихровата камера и излиза през отвор в центъра на дюзата. Налягането на течността на входа и изхода е подобно на нормалния спад на налягането. По принцип, такова спадане на налягането не се влияе от вискозитета на концентрата. Спадът на налягането, който се създава от завихрянето на концентрата във вихровата камера, е висок, когато скоростта при въртенето е висока, и обратно – нисък е, когато тя е ниска.

Separator Innovator

Искате ли да научите повече за нашите иновации в областта на технологиите за сепариране? Щракнете върху връзката по-долу. Alfa Laval е изобретател на първия дисков сепаратор и вече повече от век продължава да бъде лидер в развитието на технологията за центрофугиране. Радостни сме да споделяме с вас опита, който сме натрупали по пътя на нашето развитие. Посетете нашата база данни Separator Innovator, за да научите повече за напредъка в сепарирането и стъпките, които Alfa Laval предприема, за да продължи да революционизира технологията.

hss clara separator innovator640x360