MIB

Опростете поддръжката и намалете разходите със серията системи за центробежна сепарация MIB на Alfa Laval. Благодарение на усъвършенстваните технологии за производство, проектиране и задвижване те са по-малки и по-леки от обикновените модели с твърд барабан.

离心分离机MIB-MIB 503 Gas Oil Module

Иновация и ергономичност

  • Новата конструкция ви позволява да почиствате барабана, докато дисковете все още са на мястото си
  • Пропускателна способност до 1250 l/h за газьол, 1000 l/h за дизелово гориво и 300 l/h за масло за парни турбини
  • Директно задвижване с обороти на електромотора, контролирани от честотен преобразувател, което елиминира необходимостта от зъбни колела и ремъци
  • Не е необходимо смазване
  • Малките размери позволяват инсталиране в тесни пространства
Сепараторите с твърди барабани никога не са били по-лесни за инсталиране, експлоатация или поддръжка. Системите MIB 303 и 503 на Alfa Laval се отличават с нови конструкции и материали, които подобряват производителността и удобството на експлоатация, като намаляват работните часове за поддръжка и повишават надеждността на маслената система.
.

Как работи

Сепарацията се извършва във въртящ се барабан с твърда стена. Центробежната сила избутва водата и твърдите частици навън. Водата се събира в уплътнението и се оттича в канал отдолу. Твърдите частици се натрупват по стената на барабана и лесно се отстраняват с ръка.

Пречистеното масло тече навътре и нагоре към отсечния диск. Тъй като пречистеното масло се върти, неподвижният диск действа като помпа, която го избутва през изходния отвор.

Изберете идеалната система за приложението си

Сепараторът MIB се предлага като пурификатор или кларификатор. Ако приложението ви използва дестилат или морско дизелово гориво, трябва да използвате сепаратора като пурификатор. Можете да го използвате в режим на кларификация или пурификация, ако пречиствате смазочно масло.

Избор между самостоятелна и модулна версия. Цялото оборудване на модула е вградено в компактен агрегат. Предлага се с 230 V AC и със 110 V AC.