MMB

MMB на Alfa Laval е центробежен сепаратор, задържащ твърди частици. Той увеличава ефективността чрез непрекъснато почистване и наличието на голямо пространство за събиране на утайки.

MMB separator right 640X360

Непрекъснато почистване, допълнителен капацитет

 • По-голямото пространство за утайки удължава периода на работа между ръчното почистване, като намалява необходимостта от персонал
 • Изпускането под налягане на чистото масло премахва нуждата от помпа надолу по веригата
 • Режим на кларификатор по избор
Системата MMB на Alfa Laval пречиства минералните масла, използвани в инсталациите на мореплавателните съдове и електроцентралите. Тя има компактна и здрава конструкция, лесна е за инсталиране и предлага рентабилна поддръжка и резервни части.
.

Как работи

MMB е цялостна система. Сепарацията се извършва в барабан, задържащ твърдите частици, който можете да приспособите за кларификация или пурификация. Подаващата помпа подава замърсеното масло към сепаратора, където центробежната сила го разделя на различните му фази. Утайката се отстранява лесно с помощта на кошницата от неръждаема стомана. Вградената отделителна дискова помпа непрекъснато нагнетява чистото масло. Водата излиза от барабана през отворен изходящ отвор.

Изберете идеалната конфигурация за вашето приложение

MMB се предлага в два модела: MMB 304 и MMB 305. Те работят със:

  • Дестилати
  • Корабни дизелови масла (MDO) до 13 cSt при 40°C
  • Смазочни масла за основни дизелови двигатели, работещи с дестилати и леки MDO
  • Смазочни масла за парни и газови турбини
  • Смазочни и хидравлични масла за водноелектрически централи
  • Всяка система разполага със сепаратор MMB, връзки и вентилен блок. Поръчваното по избор оборудване включва подгряващ агрегат и аларма с хидроизолация MAWA-40.

 

Epurateur Gasoil gazole carburant distillé gas oil diesel