OCM

Модулът на Alfa Laval за пречистване на смазочно масло (OCM) премахва замърсявания като вода и твърди частици от маслото. Модулът OCM спомага за значително удължаване на експлоатационния живот на оборудването и увеличава интервалите за обслужване. Предлага се като стационарно или мобилно устройство за обслужване на няколко резервоара, като се доставя със или без нагревател. OCM се предлага също така в допълнителни стандартизирани опции, за да улесни избора ви.

OCM 640x360

Допълнителна ефективност, допълнително удобство

  • Ниски оперативни разходи
  • Минимално изхвърляне на филтри и утайки
  • Удължава жизнения цикъл на оборудването
  • Модул тип „Plug & Play“ за лесен монтаж
  • Намалено въздействие върху околната среда

Гамата OCM на Alfa Laval пречиства минерални, смазочни и хидравлични масла по бърз и удобен начин, спомагайки за избягване на повреди на оборудването и ненужни престои. Планирането е лесно, тъй като OCM може да работи, докато маслото се използва, или когато първичното оборудване е в покой. Модулната система, с всички интегрирани компоненти и предварително конфигурирана върху рама, се инсталира лесно и работи без наблюдение от оператор.

.
.

Как работи

Центрофугата с дисков пакет на Alfa Laval ефикасно разделя твърдата и течната фаза една от друга. Традиционните утаителни резервоари използват силата на тежестта, за да разделят фазите. Поради високите обороти, центробежните сепаратори на Alfa Laval ускоряват сепарирането 5000 пъти, като използват центробежна сила вместо само силата на тежестта.

Силата притиска тежките частици навън към стените на сепаратора. Дисковият пакет вътре в барабана на сепаратора осигурява по-леките частици да следват по-тежките, вместо течността, което прави сепарирането по-прецизно и ефективно.

OCM е комплектен модул с използване на технология „Plug & Play“, включващ сепаратор, помпа за подаване на материала и панел за управление. Обикновено се инсталира в байпасна система, работеща непрекъснато, без прекъсване на операциите на оборудването.

Запознайте се с ползите от високотехнологичното пречистване на смазочно масло

Качеството на вашето смазочно масло определя продължителността на жизнения цикъл на оборудването и нивата на производителност. Пречистеното смазочно масло поддържа високо качество с времето и затова е много важно за стабилната и безпроблемна работа.

Bubbles in yellow oil

Техническа документация: Значението на пречистването на смазочно масло

Искате ли да научите повече за пречистването на смазочно масло? Нашата техническа документация представлява подробен преглед на наличните технологии и дава насоки за избор на най-добрата опция според нуждите ви.

yellow oil with bubble