PX

Промишлените центрофуги от гамата PX са специално разработени за обработка на почти всички видове растителни масла, твърда мазнина, твърдо растително масло и рибено масло. Тези центробежни сепаратори предоставят превъзходно качество на сепарирането, деликатна и ефективна обработка на продукта, като осигуряват висок добив.

PX 工业离心机-PX industrial centrifuge

Голям капацитет при сепариране и максимална ефективност

 • Технология Centrizoom за оптимална обработка на среди с висок вискозитет
 • Барабанът е направен от висококачествена неръждаема стомана, за да има оптимална устойчивост против умора на метала
 • Ниско потребление на енергия благодарение на херметичната конструкция с долно подаване
 • Здрав и лесен за поддръжка
 • Най-широката гама на пазара, с капацитети за рафиниране от 50 до 1500 тона на ден

Конструкцията на сепараторите PX се основава на конструкция с уникална полухерметична концепция. Входът за подавания материал, разположен от долната страна, осигурява плавно ускоряване на суровината до пълните обороти на барабана. Барабанът е конструиран с оглед на минимизиране на налягането на входа за подаване на материала, за да се улесни работата на машината. Уникалната конструкция на гамата PX предоставя възможност за голям капацитет при обработване на лепкави и вискозни лепила с растителен произход и сапун. Чрез настройка на Centrizoom, операторът може да намалява или увеличава диаметъра на отклоняване на отклоняващите тръби. Това патентовано нововъведение дава възможност за настройка на интерфейса по време на работа, улеснявайки оптималното сепариране. Вземайки предвид работната среда, PX е конструиран за работа при ниски нива на шум.

Гамата сепаратори за растителни масла PX се основава на конструкция с уникална полухерметична концепция. Херметичният, подведен откъм дъното входен отвор, осигурява плавно и непредизвикващо разрушаване ускорение на суровината до оборотите на барабана. Зоната на протичане на суровината е била увеличена, за да се минимизира спада в налягането на входа. Изходите за тежката и леката фази са отворени, което намалява спада в налягането в сепаратора. Поради това изискването за налягането при подаване от страна на машината е намалено.

Изходите са оборудвани със стационарни устройства за отклоняване, предназначени за отстраняване на различните фази. Дисковете за отклоняване на леката фаза са неподвижни, а дисковете за отклоняване на тежката фаза могат да се регулират.

Чрез настройка на позициониращо устройство на изхода на тежката фаза, операторът може да намалява или увеличава диаметъра на отклоняване на отклоняващите тръби. Това патентовано нововъведение дава възможност за настройка на положението на интерфейса за сепариране по време на работа, улеснявайки оптималното сепариране.

Вземайки предвид работната среда, гамата PX е конструирана за работа при ниски нива на шум. Това се постига чрез възел на лагерите с гумени демпфери, кожух на рамата и конструкция на външната част на барабана, създадена за по-нисък шум от вятъра.
.

.

Гама PX – сепаратори за растителни масла и промишлени центрофуги за обработка на мазнини и хранителни масла

Сепаратор за растителни масла PX 115

Px 115 - vegetable oil separator

 • Лесни за експлоатация и поддръжка
 • Компактни и надеждни
 • Задвижване със зъбни колела
 • Интерфейс с автоматична настройка
 • Гъвкави възможности за инсталиране
 • До 1500 тона на ден

 

Сепаратор за растителни масла PX 115e

centrifuge for fats and vegetable oil processing industry

 • Лесни за експлоатация и поддръжка
 • Компактни и надеждни
 • Директно задвижване
 • Интерфейс с автоматична настройка
 • Гъвкави възможности за инсталиране
 • До 1500 тона на ден

        

Как работи

Маслото за сепариране се подава в барабана на сепаратора откъм долната страна през кух шпиндел, и навлиза в пакета дискове. Тежката фаза и тежките утайки принудително се преместват към периферията на барабана, а леката фаза протича към центъра на барабана, откъдето се изпомпва за последваща обработка. Тежката фаза се подвежда към горен диск в камера, където регулируемо отклоняващо устройство я изпомпва навън от сепаратора за растителни масла. Утайките се събират в мястото, определено за тях, и периодично се извеждат автоматично. Извеждането се постига чрез хидравлична система, която през предварително зададени подходящи интервали предизвиква плъзгащото се дъно на барабана да пада, отваряйки по този начин портовете за утайки по периферията на барабана. Утайките се събират в рамата и напускат центрофугата през циклон.

Separator Innovator

Искате ли да научите повече за нашите иновации в областта на технологиите за сепариране? Щракнете върху връзката по-долу. Alfa Laval е изобретател на първия дисков сепаратор и вече повече от век продължава да бъде лидер в развитието на технологията за центрофугиране. Радостни сме да споделяме с вас опита, който сме натрупали по пътя на нашето развитие. Посетете нашата база данни Separator Innovator, за да научите повече за напредъка в сепарирането и стъпките, които Alfa Laval предприема, за да продължи да революционизира технологията.

hss clara separator innovator640x360