FlowSync

FlowSync на Alfa Laval е автоматична система за управление на подаващата помпа на сепараторите, която се използва в системата за пречистване на горивото на плавателния съд. Тя синхронизира горивния поток към сепараторите въз основа на действителното потребление, което осигурява по-голяма защита на двигателя, по-ниски нива на абразивни частици и намалени разходи за енергия.

阿法拉伐 FlowSync 是自动分离器进料泵控制系统

Ниски разходи, висока производителност

  • Увеличава ефективността на сепарация и намалява нивата на абразивни частици в пречиствания мазут
  • Намалява износването на двигателя, свързано с горивото
  • Спестява енергия от електрическо изпомпване, когато корабът плава с малко пара, което намалява разходите и въглеродния отпечатък
  • Управлява цялата система за сепарация от централизиран панел за управление
  • Лесно се инсталира със стандартизирани компоненти, като се интегрира с всички схеми и конфигурации на горивната система
.

Как работи

FlowSync предоставя цялостна енергийно ефективна система за сепарация с най-високи сертифицирани стойности на дебита.

Допълнителна защита на двигателя

Системата за управление FlowSync регулира горивния поток от утаителния резервоар към сепараторите за пречистване на горивото въз основа на действителната мощност на двигателя плюс допълнителен 10% резервен дебит, за да се гарантира, че разходният резервоар е винаги пълен.

Това означава, че времето на задържане на горивото в барабана на сепаратора се увеличава по време на плаване с малко пара. По този начин се повишава ефективността на сепарация, което позволява отстраняването на абразивните частици и осигурява допълнителна защита на двигателя.

Допълнителни икономии на енергия

Освен че премахва трудните за отстраняване абразивни частици от мазута, FlowSync осигурява измерими икономии на енергия.

Вместо излишният пречистван мазут да рециркулира от разходния до утаителния резервоар, когато корабите плават с малко пара, системата регулира потока му към сепараторите, така че да съответства на количеството мазут, което действително е необходимо на двигателя. Това премахва необходимостта от повторно изпомпване на пречиствания мазут към сепараторите, което драстично намалява разходите за енергия.

Една система за управление на множество подаващи помпи

За разлика от други системи за управление на потока FlowSync е система за управление на множество резервоари, подаващи помпи и сепаратори, което оптимизира цялата ви система за пречистване на горивото. Системата комуникира с командното помещение на двигателя и с всеки общ дебитомер с необходимата точност и изходен сигнал.

С помощта на интуитивния панел за управление 2Touch на Alfa Laval операторите могат да изберат да работят с повече сепаратори при намален дебит за максимална ефективност на сепарация или с по-малко сепаратори за максимална икономия на енергия.