Наблюдение

Ако искате да предприемете действия, преди да се случи неочакваното, трябва да разгледате нашите услуги за наблюдение на оборудването. Ние можем да осигурим инспекции или проверки на Вашето оборудване, както и непрекъснат мониторинг, който ще гарантира, че се предприемат действия, преди да е станало твърде късно.

Condition monitoring icon blue
.

Проверка на състоянието

Познаването на състоянието на Вашето оборудване Ви позволява да осигурите производство, да подобрите безопасността и да удължите живота му. С инспекцията на състоянието, нашите специалисти могат да разберат какво е механичното състояние оборудването, нуждите от почистване или ремонт.

Включете в плановете си проверка на състоянието, когато промените условията на процеса, когато оборудването е критично за Вашия процес и при по-стари инсталации.


.

Контрол/наблюдение на състоянието

Вземете оптимизиран план за обслужване на Вашето въртящо се оборудване въз основа на действителни данни от сензори, наблюдение на критични компоненти или параметри на процеса. Алгоритмите, разработени от нашите водещи експерти, анализират специфични вибрационни модели, за да предоставят подходящи отчети с ключови препоръки. Това гарантира, че Вашето оборудване работи както трябва и Ви позволява да планирате поддръжката си.

Интервалите на обслужване могат да бъдат оптимизирани чрез извършване на обслужване в точното време, въз основа на действителното състояние на оборудването, а не въз основа на фиксиран интервал. Това често означава продължителни интервали за обслужване.

Мониторингът на състоянието се препоръчва особено когато сервизните интервали са трудни за предвиждане, когато разходите са високи поради липса на обучен персонал и когато сепарирането е критична част от процеса.

Онлайн услуги

Когато избирате онлайн услугата, редовно получавате отчети, базирани на обширен и непрекъснат анализ на вибрационните данни. И за да можете да спите спокойно, алармените отчети гарантират, че сте уведомени незабавно, ако компонентите се повредят или възникнат други проблеми с Вашето оборудване.

Офлайн обслужване

Офлайн услугата използва преносимо устройство за изтегляне на информация в определен момент.


.

Проверка на производителността

Познаването на действителните експлоатационни характеристики на Вашето оборудване позволява оптимизирани сервизни интервали, което води до повишена надеждност на производството и минимизирани разходи.

Правят се измервания, за да се предвидят точно какви са изискванията за поддръжка и да се оптимизират сервизните интервали. Така че да знаете кое оборудване изисква поддръжка, преди производителността да се влоши до точката, в която качеството на продукта е засегнато или да се случи непланирано спиране.

Експертите на Alfa Laval правят необходимите измервания, анализират данните с помощта на специално проектирани инструменти и предоставят изчерпателен отчет, включващ анализ на състоянието и препоръки.


Имате ли нужда от помощ или имате някакви въпроси, свързани с обслужването?

Нашият местен екип експерти по обслужването е готов да Ви помогне, в случай че имате нужда от помощ или имате някакви въпроси, свързани с експлоатацията и поддръжката на Вашето оборудване.

Service staff 640x360

Гледайте нашите видеоклипове за обслужване и поддръжка

Нашите видеоклипове ще Ви дадат както теоретична основа, така и практически съвети, свързани с обслужването на нашето оборудване. Следвайте връзката по-долу, за да отворите плейлиста с видеоклиповете.

CE service video list image