Обслужване за декантерни центрофуги

Широкият набор от предложения за обслужване на Alfa Laval може да ви помогне при оптимизирането на вашата декантерна центрофуга, тъй като вашите дейности се развиват и променят с течение на времето. Част от предложенията за обслужване се отнасят до оптимизиране на декантерна центрофуга, отстраняване на неизправности, обучение и различни други предложения. Осигуряване на изключителна производителност на вашия декантер Alfa Laval и минимални общи разходи за оборудването.

Всички Листовки за продукти Service leaflets Инструкции и ръководства

Alfa Laval ALDEC Decanter Product Leaflet.pdf Alfa Laval ALDEC Decanter Product Leaflet

2018-06-18 544 kB

Alfa Laval ALDEC G3 Decanter Product Leaflet.pdf Alfa Laval ALDEC G3 Decanter Product Leaflet

2018-06-18 1388 kB

Alfa Laval Decanter Centrifuge Operating Principles.pdf Understand how a decanter centrifuge work.

2018-06-18 924 kB

Alfa Laval Decanter Centrifuge Safety Instructions.pdf Read these safety instructions and this manual carefully before attempting to start, operate or service the decanter.

2018-06-18 250 kB

Alfa Laval Decanter Maintenance Training Presentation.pdf An overview of training courses, benefits, optimal time for training, customer cases and frequently asked questions related to decanter maintenance training.

2018-06-18 357 kB

Alfa Laval Decanter Power Plates Product Leaflet.pdf Reduce the power consumption of your decanters. See the range of Alfa Laval decanters Power Plates can be installed on, and 2 case studies.

2018-06-18 197 kB

Alfa Laval Decanter Preventive Maintenance Presentation.pdf Offering description of decanter preventive maintenance services, benefits, optimal time for using preventive maintenance, customer cases and frequently asked questions.

2018-06-18 401 kB

Alfa Laval Decanter Processing Training Presentation.pdf Offering description of wasterwater decanter process training services, benefits, optimal time for using processing training, customer cases and frequently asked questions.

2018-06-18 384 kB

Alfa Laval Decanter Service Kit Presentation.pdf Decanter service kit description, benefits, optimal time for using it, customer cases and frequently asked questions.

2018-06-18 308 kB

Alfa Laval Decanter Service Tool Presentation.pdf Decanter service tool description, benefits, optimal time for using it, customer cases and frequently asked questions.

2018-06-18 325 kB

Alfa Laval Decanter Upgrade Presentation.pdf Decanter upgrade description, benefits, optimal time for upgrade, customer cases and frequently asked questions.

2018-06-18 343 kB

Alfa Laval i-DW decanter centrifuge product leaflet.pdf Alfa Laval i-DW decanter centrifuge product leaflet

2018-06-18 347 kB

Alfa Laval PANX palm oil decanter centrifuge product leaflet.pdf Alfa Laval PANX range of decanters are high-performance 3-phase decanters centrifuges for crude palm oil.

2018-06-18 1411 kB

Alfa Laval Sigma Range Olive Oil Decanter Centrifuge.pdf Alfa Laval Sigma Range Olive Oil Decanter Centrifuge

2018-06-18 4147 kB

LYNX 1000 - Drilling mud decanter.pdf

2018-06-18 79 kB

LYNX 35 for slop oil treatment PEE00105EN.pdf

2018-06-18 58 kB

LYNX 430 Decanter centrifuge for cost-effective slop oil treatment.pdf

2018-06-18 341 kB

LYNX 730 product leaflet.pdf

2018-06-18 711 kB

P1 product leaflet.pdf

2018-06-18 757 kB

P2_decanter_centrifuge_range_PPI00120EN.pdf

2018-06-18 2106 kB

P3 product leaflet.pdf P3 product leaflet

2018-06-18 443 kB

Product_Leaflet_CDNX_range_EN.pdf CDNX range - Product leaflet

2018-06-18 655 kB

SG2 decanter centrifuge range PPI00109EN.pdf

2018-06-18 2364 kB

STNX decanter centrifuge.pdf

2018-06-18 485 kB

WS 10 20 30 EFU00029EN.pdf

2018-06-18 1410 kB

WS 40 60 EFU00030EN.pdf

2018-06-18 3816 kB

X-series decanters PFT00316EN.pdf

2018-06-18 288 kB
0 намерени елементи.

Обучение за декантерна центрофуга

Уменията и знанията дават сила

Когато купувате оборудване Alfa Laval, вие купувате сигурност. Независимо от това вие трябва да разчитате и на вашите оператори на оборудването да извършват своята работа. Ето защо повишаването на квалификацията е безценно за ежедневните ви дейности.

Колкото по-ефективно вашите оператори работят с вашата декантерна центрофуга Alfa Laval, толкова по-висока е нейната надеждност и по-ниски са разходите за оборудването.

Alfa Laval предлага широка гама от курсове за обучение за декантерна центрофуга с балансирана комбинация от практическо и теоретично обучение. Програмите за обучение за декантерна центрофуга могат да се фокусират върху определен продукт, отрасъл и/или приложение. За повечето отрасли може да се предлага обучение въз основа на индивидуален подход по отношение на вашите специфични нужди. В някои случаи е достъпно електронно обучение (самообучение и уебинари), което е бърз и рентабилен начин за обучение.

Свържете се с нас, за да научите повече относно възможностите за обучение за декантерна центрофуга в близост до вас.

Разгледайте обучението за техническо обслужване  Разгледайте обучението за процеса на отпадъчни води

 

training 640x360

Глобален център за изпитвания и иновации за декантери

В нашия нов център за изпитвания и иновации ние разработваме, изпитваме и оптимизираме следващото поколение декантери в контролирана среда. Центърът представлява нашето глобално средище на познания относно приложения за храни и води. Центърът се намира в завода на Alfa Laval в Сьоборг, Копенхаген, и в момента обхваща 2000 квадратни метра.

Прочетете повече за нашия иновационен център за декантерни центрофуги

Свържете се с местния търговски представител, за да научите повече относно възможностите за обучение

Decanter Test Centre two decanter and tanks

Отстраняване на неизправности в декантерна центрофуга

Независимо от причината, при възникване на проблем, свързан с оборудването на Alfa Laval, ремонтните специалисти на Alfa Laval ще изследват детайлно причините за проблема, за да предотвратят бъдещи спирания на оборудването.

Alfa Laval разполага с повече от 100 години опит в разработването на декантерни центрофуги, което предоставя на нашите ремонтни специалисти бърз достъп до огромен обем информация.

Кои са ремонтните специалисти на Alfa Laval? Не всеки може да работи по отстраняването на неизправности в декантерната центрофуга на Alfa Laval. За да отговаря на изискванията, ремонтният специалист трябва да притежава:

  • Задълбочено познаване на продукта
  • Разбиране на процесите на клиента
  • Практически опит
  • Теоретични знания
  • Познания за материалите
  • Познания по автоматизация

Дистанционното насочване от страна на Alfa Laval може да бъде допълнение към съществуващия начин за предоставяне на обслужване за вас на място. Благодарение на нашия инструмент и техники нашите полеви сервизни инженери и експерти по продуктите могат да създадат смесена реалност чрез видеовръзка, изпратена до мобилното ви устройство на място. 

Разгледайте свързаните IoT услуги на Alfa Laval, които предоставят най-бързото решение за отстраняване на неизправности на декантерна центрофуга, оптимизиране на процеса и диагностично техническо обслужване. 

Обслужване чрез свързване за декантери за храни и напитки  Обслужване чрез свързване за декантери за отпадъчни води

Свържете се с местния търговски представител, за да получите помощ за отстраняване на неизправности 

Inside a decanter

Предложения за обслужване

Чрез Договора за сервизно обслужване с Alfa Laval вие осигурявате изключителна производителност на вашия декантер Alfa Laval и минимални общи разходи за оборудването. Съобразен с вашите приоритети и изисквания, Договорът за сервизно обслужване е идеалното решение за техническо обслужване, което ви предоставя оригиналният производител на вашето оборудване.

Проверка на производителността — Оптимизация на декантерна центрофуга и спестяване на разходи

Разширете възможностите на декантера с проверката на производителността на Alfa Laval, за да постигнете оптимизация на декантерната центрофуга и спестяване на разходи. Чрез проверката на производителността на Alfa Laval, нашите глобални експерти по обслужване и поддръжка ви помагат да получите най-добрата производителност на вашето оборудване.

Прочетете повече

Профилактичен ремонт на декантери

С оглед поддържане на ефективната работа на декантера, най-добрият избор е подробна програма за профилактичен ремонт, съобразена с конкретните изисквания и бюджета на клиента.

Прочетете повече

Модернизиране на оборудването за декантери

Подобрете пригодността, процеса и производителността на декантера, като обновите своя декантер. Насладете се на увеличен капацитет, ефективна работа, по-ниски експлоатационни разходи и по-продължителни интервали между циклите на техническо обслужване.

Прочетете повече

Обслужване чрез свързване

През последните 30 години интернет преобрази начина, по който хората взаимодействат. Взаимовръзката между машини, датчици и различни цифрови системи, обикновено наричана контрол на физически обекти чрез интернет (IoT), предоставя напълно нови възможности за повишаване на ефективността и добавяне на стойност за клиентите. Alfa Laval взема активно участие по отношение на този контрол в отраслите за преработка на храни и пречистване на отпадъчни води.