G-predict

Колко дълго ще издържат вашите уплътнения?

С помощта на инструмента GPredict™, разработен от Alfa Laval, нашите сервизни консултанти могат да ви дадат надеждна оценка за очаквания живот на вашите уплътнения. Инструментът разчита на точни изчисления въз основа на вашето специфично оборудване и съответните подробности за приложението, включително температура, материал на уплътнението, дали използвате залепени или незалепени уплътнения и колко пъти годишно отваряте топлообменника по време на експлоатацията му. С това можете да планирате ремонтирането на пластините си, тъй като винаги знаете достатъчно рано кога е време за подмяна на уплътненията. Възползвайте се от GPredict™ с персонализирано прогнозиране за подмяната на уплътненията въз основа на вашата инсталация*, като се свържете с нас днес.

Залепено уплътнение?*
0 10

Информация за контакт


Тази информация се съхранява и обработва в съответствие с
 нашата политика за личните данни.