Отстраняване на неизправности в пластинчати топлообменници

 

Имате ли проблеми с вашия уплътнен пластинчат топлообменник? Има ли теч извън топлообменника, теч в него или неочаквани спадове на налягането? Идентифицирайте възможните причини с нашия онлайн инструмент за отстраняване на неизправности!

Ако имате нужда от допълнително съдействие, нашите опитни и квалифицирани ремонтни специалисти са на ваше разположение и предоставят незабавна подкрепа както на място, така и извън съоръжението, за да разрешат всеки проблем, свързан с вашето оборудване. Ние откриваме причината за непланираните изключвания и се уверяваме, че оборудването работи възможно най-добре. Ние също така идентифицираме и предотвратяваме опасни ситуации, за да подобрим условията на работа на Вашия персонал.

Service man hanging plates

.

GPHE new gasket close-up.jpg

Проблеми с течове

Възможно е да се сблъсквате с различни проблеми с течове във вашите топлообменници. С лесния инструмент за отстраняване на неизправности се надяваме, че можем да ви помогнем да идентифицирате причините за проблемите си и да разрешим някои от тези проблеми чрез нашите инструкции. Alfa Laval може да ви помогне с: 

 • Избор на материал и изпитване
 • Подмяна на части
 • Възстановяване на оборудване
 • Визуална оценка
 • на състоянието
 • Проверка на състоянието

Какви проблеми с течове имате с вашия уплътнен пластинчат топлообменник?

Теч от уплътнение поради стареене  Флуидът изтича външно, а самите уплътнения се виждат частично отстрани на пакета пластиниПодуване или разтваряне на уплътнението  

Флуидът изтича външно, уплътненията са напукани и изтласкани настрани Външен теч и хлабави уплътнения при отваряне    

 

Виждам, че течът може да е причинен от остарели уплътнения. Уплътненията са се втвърдили, по тях има пукнатини, а студеният теч означава наличие на проблеми.  

Възможни причини: 

 • Увреждане на материала поради стареене или висока температура
 • В технологичния поток присъства окислител
 • Неподходяща или прекалено концентрирана почистваща течност
 • Плътност на NBR към озона
Предложено решение:
 1. Сменете уплътненията, ако стареенето е причината. Проверете дали уплътнението е съвместимо с флуида и сменете материала, ако е необходимо. Можете също така да извършите пълно възстановяване в най-близкия сервизен център на Alfa Laval.
 2. Ако почистването на място (CIP) е основната причина, преразгледайте метода и почистващата течност.
За бъдеща профилактика:
 1. Смяната на уплътненията на препоръчани интервали от време ще предотврати повреди поради стареене.
 2. При други обстоятелства помислете за смяна с друг еластомер, за да осигурите съвместимост с флуидите, или за смяна на сплавта на пластината, за да предотвратите корозия.

Помогнаха ли тези предложения? Ако не, свържете се с нас по телефона или чрез имейл. 

 

Флуидът на моя топлообменник изтича външно, а самите уплътнения се виждат частично отстрани на пакета пластини.

Възможни причини:

 • Хидравлично чукане, подуване на уплътнението поради несъвместимост с флуида или деформирани жлебове на уплътнението.
 • Незатегнат пакет пластини.
 • Запушване в комбинация с високо налягане.
 • Прекъсната залепена връзка в комбинация с високо налягане.
Предложено решение:
 1. Поставете повторно уплътнение или обновете чрез епоксидна система за закрепване.
 2. Уверете се, че уплътненията са съвместими с процеса, и потвърдете, че няма деформации в жлеба на уплътнението.
 3. Проверете процедурите за стартиране, процеса, помпите и клапаните.
За бъдеща профилактика: 
 1. Следвайте ръководството с инструкции за експлоатация за правилните процедури на стартиране и изключване.
 2. Когато отваряте клапани, първо отворете изхода и след това бавно отворете входа. Внимавайте да не пренатегнете топлообменника и се уверете, че машината е затегната според препоръчителния размер A, за да осигурите контакта между метал и метал.

Помогнаха ли тези предложения? Ако не, свържете се с нас по телефона или чрез имейл. 

 

Има подуване или разтваряне на уплътнението в топлообменника. Топлообменникът се уплътнява трудно след отваряне.

Възможни причини:

 • Абсорбция на технологичен флуид или почистваща течност.
 • Уплътнението не е съвместимо с флуида.
Предложено решение:
 1. Променете с различен еластомерен материал, който е подходящ за флуида.
 2. Преразгледайте избора на почистващ флуид.
За бъдеща профилактика:
 1. Предоставете отчет за качеството на флуидите и водата, преди да закупите най-добрия „препоръчан“ материал за уплътнение.

Помогнаха ли тези предложения? Ако не, свържете се с нас по телефона или чрез имейл. 

 

Флуидът на топлообменника изтича външно. Уплътненията са напукани и изтласкани настрани. Липсват парченца каучук.  

Възможни причини: 

 • Появява се пукнатина, която се разпространява през каучуковия материал.
 • Уплътнението не е поставено в центъра на жлеба, а по ръба.
 • Агресивните флуиди „изяждат“ материала.
 • Обемът се увеличава поради високата температура.
Предложено решение:
 1. Сменете уплътненията и помислете за обновяване с друг материал.
 2. Следвайте инструкциите за смяна на уплътнение и затваряне на машината.
 3. Повишете температурата над 100°C, ако е възможно
За бъдеща профилактика:
 1. Следвайте ръководството с инструкции за експлоатация за правилните процедури на стартиране и изключване.
 2. Осигурете подходящо обучение на операторите.

Помогнаха ли тези предложения? Ако не, свържете се с нас по телефона или чрез имейл. 

 

Моят топлообменник има външен теч и/или уплътненията се охлабват при отваряне на пакета с пластини.

Възможни причини:

 • За топлообменници с лепени части
  • Неизправност на лепилната връзка
  • Жлебът на уплътнението на пластината е замърсен
  • Уплътнението е замърсено
  • Незадоволително втвърдяване на лепилото
  • Неподходящо лепило за процеса
 • За топлообменници без лепени части
  • Разместване
  • Неправилен монтаж
Предложено решение:
 1. За малките части използвайте ремонтно лепило, а ако са по-големи, помислете за извършване на пълно възстановяване на пакета пластини, като използвате подходящото лепило и процедура.
 2. Поставете уплътнението, което не се лепи, правилно в жлеба. Може да се наложи да използвате лента, за да го фиксирате и внимателно да го затворите.
За бъдеща профилактика:
 1. Уверете се, че сте почистили уплътнението, почистете жлеба на уплътнението, следвайте инструкциите за втвърдяване и проверете дали уплътнението стои фиксирано на правилното място.
 2. Проверете вида на лепилото.
 3. Проверете дали уплътнението е в жлеба и внимателно го затворете.
 4. Осигурете подходящо обучение на операторите.

Помогнаха ли тези предложения? Ако не, свържете се с нас по телефона или чрез имейл. 

 

.

reconditioning post cleaning inspection

Проблеми с производителността

Може да имате проблеми с производителността като циклично отклонение в производителността, постепенно отклонение в производителността, както и бързо отклонение в производителността. Alfa Laval може да ви помогне с: 

 • Препроектиране и оптимизация
 • Визуална оценка на състоянието
 • Проверка на производителността
 • Почистване на място (CIP)
 • Подмяна на части
 • Проверка на състоянието
 • Възстановяване на оборудване
 • Проверка
 • Обучение
 • Нов топлообменник

Какви проблеми с производителността имате при вашия уплътнен пластинчат топлообменник?

Висок спад на налягането или намалена топлопроизводителност — циклично отклонение в производителността          

Спад на налягането или намалена топлопроизводителност — постепенно отклонение в производителността    Технологичният флуид изтича в канализацията или обратно    

Спад на налягането или намалена топлопроизводителност — бързо отклонение в производителността    Неравномерно температурно разпределение    

Спад на налягането или намалена топлопроизводителност — възможно е изтичане на флуид  

 

Сблъсквам се с висок спад на налягането или намалена топлопроизводителност, което влияе върху ефективността на системата. Това е циклично отклонение в производителността.

Възможни причини: 

 • Сезонни вариации в температурата или нестабилен процес.
Предложено решение:
 1. Потвърдете действителните параметри спрямо параметрите на оригиналната конструкция на топлообменника.
 2. Ако обмисляте препроектиране или оптимизиране, преразгледайте напрежението на срязване на стената на каналната пластина или алтернативните опции за пресоване на плочата.
За бъдеща профилактика:
 1. Извършвайте внимателна оценка по време на етапа на проектиране, като вземате предвид най-доброто възможно решение и температурните вариации през годината.

Помогнаха ли тези предложения? Ако не, свържете се с нас по телефона или чрез имейл. 

 

Сблъсквам се с висок спад на налягането или намалена топлинна производителност, което влияе върху ефективността на системата и/или периода на безотказна работа. Това е постепенно отклонение в производителността.

Възможни причини:

 • Натрупване на нежелани вещества върху повърхността.
 • Ниско напрежение на срязване върху стените на канала на пластините.
 • Работните условия се различават от проектните параметри. Химични реакции, утаяване и др. Възможно неправилно разпределение, когато пластинчатите топлообменници работят в паралел.
Предложено решение:
 1. Извършете химическо или механично почистване.
 2. Уверете се, че действителният дебит съответства на предвидения дебит на конструкцията на топлообменника.
 3. Обмислете препроектиране или изваждане на пластините, преразгледайте напрежението на срязване на стената на каналната пластина или алтернативните опции за пресоване на плочата.
 4. Помислете за монтаж на вградени филтри.
За бъдеща профилактика:
 1. Оптимизираните процедури за почистване на място (CIP), извършени съгласно инструкциите, са най-разумният начин за справяне със замърсяването.
 2. Можете също така да извадите пластините, за да увеличите напрежението на срязване, да увеличите площта на повърхността за топлообмен или да вземете предвид различни дълбочини на пресоване за пластините.

Помогнаха ли тези предложения? Ако не, свържете се с нас по телефона или чрез имейл. 

 

Технологичният флуид на моя топлообменник изтича в канализацията или обратно. Това причинява малка промяна в топлопроводимостта. Това е постепенно отклонение в производителността.

Възможни причини: 

 • Вероятно корозия или напукване от умора са довели до отвор върху пластините на топлообменника.
Предложено решение:
 1. Извършете хидравлично изпитване с монтираните в машината пластини. Отворете противоположния отвор, за да проверите за бълбукаща вода, което ще може да ви укаже местоположението на теча.
 2. Помислете за модернизиране на материала на пластините, като използвате алтернативни сплави. Ако проблемът е свързан с умората на материала, проверете за скокове или удари на работното налягане.
За бъдеща профилактика:
 1. Избягвайте скокове или удари на налягането и се уверете, че сте избрали правилната сплав по време на първоначалния етап на проектиране.

Помогнаха ли тези предложения? Ако не, свържете се с нас по телефона или чрез имейл. 

 

Сблъсквам се с висок спад на налягането или намалена топлинна производителност, което влияе върху ефективността на системата и/или периода на безотказна работа. Това води до бързо отклонение в производителността. 

Възможни причини:

 • Размерът на частиците на флуида надвишава дълбочината на пресоване на каналните пластини.
 • В технологичния поток се срещат чужди отломки.
Предложено решение:
 1. Идентифицирайте най-големия размер и количество на частиците във флуида. 
 2. Промийте филтъра, монтирайте вградени филтри или помислете за алтернативна дълбочина на пресоване на пластините.
За бъдеща профилактика:
 1. Монтирайте филтри на отворите или цедки, ако отломките са по-големи от 50% от свободния канал. Друг вариант би включвал модернизиране с пластини с по-голям свободен канал (например пластини с широка междина).
 2. Преди стартиране на процеса (за първи път или след спиране за обслужването на системата) промийте тръбите, за да се уверите, че чуждите отломки няма да влязат в пластинчатия топлообменник.

Помогнаха ли тези предложения? Ако не, свържете се с нас по телефона или чрез имейл. 

 

Има неравномерно разпределение на температурата в машината, започващо веднага след като скоростите на потока създадат условия за неправилно разпределение. Температурата на изхода се различава между топлообменниците, работещи в паралел. Това води до бързо отклонение в производителността.

Възможни причини: 

 • Неравномерно разпределение на потока, причинено от работни условия, различни от проектните параметри.
 • Грешна конструкция.
Предложено решение:
 1. Препроектирайте, за да постигнете по-равномерно разпределение на потока върху топлообменниците, работещи в паралел (или извадете един топлообменник).
 2. Ако е в един топлообменник, помислете за замяна с по-голям размер на отвора или добавете топлообменник в паралел.
За бъдеща профилактика:
 1. Винаги проверявайте внимателно действителните условия спрямо проектните параметри.

Помогнаха ли тези предложения? Ако не, свържете се с нас по телефона или чрез имейл. 

 

Сблъсквам се с висок спад на налягането или намалена топлинна производителност, което влияе върху ефективността на системата и/или периода на безотказна работа. Наблюдавам течове на флуид в моя топлообменник. Това води до бързо отклонение в производителността.

Възможни причини: 

 • Това може да се дължи на неправилно сглобяване на пластините. Възможно е пластините да са сглобени неправилно или в грешен ред след приключване на техническото обслужване.
 • Това може да се дължи на неправилно сглобяване или използване на грешни части по време на производството. 
Предложено решение: 
 1. Проверете повърхността с форма на восъчна пита отстрани на топлообменника, за да се уверите, че е еднообразна.
 2. Проверете спецификацията на топлообменника в документацията, доставена с топлообменника.
 3. Отворете топлообменника и се уверете, че пластините са в същия ред, както е в списъка за окачване на пластините.
За бъдеща профилактика:
 1. Когато извършвате техническо обслужване, маркирайте страната на пакета пластини с диагонална линия и/или номерирайте всяка пластина в правилния ред съгласно списъка за окачване на пластините.
 2. Винаги следвайте ръководството за употреба и списъка за окачване на пластините.

Помогнаха ли тези предложения? Ако не, свържете се с нас по телефона или чрез имейл. 

 

.

gphe-640x360

Повредени части

Вашите топлообменници може да се повредят. С лесния инструмент за отстраняване на неизправности се надяваме, че сме в състояние да ви помогнем да прегледате машината, когато е повредена. Взимат се под внимание няколко симптома. Alfa Laval може да ви помогне с: 

 • Оценка
 • Подмяна на части
 • Обучение

Какъв вид повреди срещате при вашия уплътнен пластинчат топлообменник?

Повреди по пластините/пакета пластини  Повреди по частите/частите на рамката  Повреди по уплътнения  

 

Забелязвам повреди като деформации, белези, драскотини, ръжда, зигзаговидни линии и др. на пластините и пакета пластини. 

Възможни причини: 

 • Може да са били изпуснати или ударени от камион/инструмент по време на транспортиране или по време на манипулиране на място.
 • Ръждата може да бъде нормално износване в зависимост от околната среда и стареенето. Повредата може да не е причинила теч на уреда (все още), а има и някои повреди, които всъщност няма да навредят на работата.
Предложено решение:
 1. Запишете повредите и проверете ръководството за употреба за насоки.
 2. Направете оценка на риска и ако смятате, че е безопасно, може да помислите да направите изпитване за теч до работните температури.
 3. Ако е необходимо, планирайте обслужване за следващия цикъл на техническо обслужване.
За бъдеща профилактика:
 1. Работете внимателно с вашия топлообменник.
 2. Използвайте правилните инструменти и винаги следвайте указанията в ръководството за употреба.

Помогнаха ли тези предложения? Ако не, свържете се с нас по телефона или чрез имейл. 

 

Забелязвам повреди като деформации, белези, драскотини, ръжда, зигзаговидни линии и др. на рамките/пакетите рамки.  

Възможни причини:

 • Може да са били изпуснати или ударени от камион/инструмент по време на транспортиране или по време на манипулиране на място.
 • Ръждата може да бъде нормално износване в зависимост от околната среда и стареенето. Повредата може да не е причинила теч на уреда (все още), а има и някои повреди, които всъщност няма да навредят на работата.
Предложено решение:
 1. Запишете повредите и проверете ръководството за употреба за насоки.
 2. Направете оценка на риска и ако смятате, че е безопасно, може да помислите да направите изпитване за теч до работните температури.
 3. Ако е необходимо, планирайте обслужване за следващия цикъл на техническо обслужване.
За бъдеща профилактика:
 1. Работете внимателно с вашия топлообменник.
 2. Използвайте правилните инструменти и винаги следвайте указанията в ръководството за употреба.

Помогнаха ли тези предложения? Ако не, свържете се с нас по телефона или чрез имейл. 

 

Забелязвам повреди като деформации, белези, драскотини, ръжда, зигзаговидни линии и др. по уплътненията.

Възможни причини: 

 • Може да е надраскано по време на боравенето на място.
 • Пукнатини или втвърдяване могат да бъдат нормално износване в зависимост от околната среда и стареенето (озонови пукнатини). Повредата може да не е причинила теч на уреда (все още), а има и някои повреди, които всъщност няма действително да навредят на производителността (по-кратък живот).
Предложено решение:
 1. Запишете повредите и проверете ръководството за употреба за насоки.
 2. Направете оценка на риска и ако смятате, че е безопасно, може да помислите да направите изпитване за теч до работните температури.
 3. Ако е необходимо, планирайте обслужване за следващия цикъл на техническо обслужване.
За бъдеща профилактика:
 1. Работете внимателно с вашия топлообменник.
 2. Използвайте правилните инструменти и винаги следвайте указанията в ръководството за употреба.

Помогнаха ли тези предложения? Ако не, свържете се с нас по телефона или чрез имейл.