Договори за сервизно обслужване

Договорите за сервизно обслужване на Alfa Laval са персонализирани решения за обслужване, които комбинират всяка от нашите услуги въз основа на вашите специфични нужди. За да можете максимално да увеличите производителността си и да намалите оперативните си разходи, тези договори ви предоставят сигурност, като се намалява до минимум рискът от неочаквани повреди. Те също така ви дават пълен контрол върху вашия бюджет за техническо обслужване.

Договорите за сервизно обслужване на Alfa Laval ви предоставят:

  • Максимален период на безотказна работа
  • Кратко време за изплащане
  • Пълен контрол върху бюджета за техническо обслужване

Търсите специфична услуга?

 

service_640x360.jpg

Как се извършва това

Нашите експерти:

  • Обсъждат с вас очакваните резултати въз основа на вашите цели и нужди
  • Определят индивидуализиран обхват на услугите
  • Извършват услуги по график, както е планирано, с непрекъснато проследяване
  • Провеждат годишни срещи за преглед и подобрение, за да идентифицират нови възможности и да осигурят непрекъснато подобрение

Свържете се с нас, за да научите повече за Договорите за сервизно обслужване, предлагани от Alfa Laval