Herobanner VCA

Визуална оценка на състоянието

Подход чрез профилактични мерки по отношение на безопасността и периода на безотказна работа за пластинчати топлообменници

Оптимизирайте своя уплътнен пластинчат топлообменник, за да посрещнете бъдещето

Визуалната оценка на състоянието, извършена от Alfa Laval, ще ви предостави бърз преглед на състоянието на вашите уплътнени пластинчати топлообменници. Ще получите представа за действителното състояние на вашето оборудване, неговото подробно механично състояние, нуждата от ремонт и прогнозиране на оставащия живот на уплътнението. 

Ще ви предоставим също така доклад, съдържащ:

  • Данни за оборудването, включително всякакви промени и адаптации
  • Снимки и описание на проблемните зони 
  • Термично изображение на вашето оборудване, с тълкуване
  • Нашите обобщени констатации и препоръки 

С нашите препоръки можете да планирате техническото обслужване, когато ви е удобно, а Alfa Laval може на място да ви консултира относно безопасността. 

VCA_phone.png

Искате ли да научите повече? Изтеглете брошурата

Какво получавате от визуалната оценка на състоянието, извършена от нас?

Подробен доклад с термично изображение и препоръки за всеки уплътнен пластинчат топлообменник

След нашето посещение ще ви предоставим подробен доклад за всеки топлообменник, който сме оценили. Докладът ще съдържа термично изображение, както и други подходящи изображения, данни за топлообменника и нашите наблюдения и препоръки за оптимална работа.

hanger-plate-Vignette 640x360

Бързо изпълнение — няма нужда от отваряне на топлообменниците

Визуалната оценка на състоянието се прави най-добре при работещ топлообменник. Това ни позволява да получим термично изображение. Всеки топлообменник обикновено се оценява за по-малко от 5 минути в зависимост от размера и достъпността.

alfa-laval-service-and-support 2-640x360

Уведомления за потенциални проблеми с безопасността и производителността

Безопасността е на първо място в дневния ред на Alfa Laval. Всички наши сервизни техници са обучени да работят по безопасен начин и те ще ви уведомят, ако видят проблеми с безопасността при вашите топлообменници. Производителността на топлообменника ще бъде оценена въз основа на термичното изображение, както и на получената от вас информация. Можете да обсъдите производителността с нашия сервизен техник на място, изправени пред вашия пластинчат топлообменник.

heat-exchangers 640x360

Получаване на краткосрочни и дългосрочни препоръки за техническо обслужване

Въз основа на нашите констатации и разговор с вас, ние можем да ви предоставим краткосрочни и дългосрочни препоръки за техническо обслужване. Това ще ви позволи да планирате техническото обслужване и да приоритизирате дейностите си.

plant sun Vignette 640x360

Планиране на дейностите по техническо обслужване въз основа на нашите констатации

Повечето от нашите клиенти предпочитат плановото техническо обслужване пред аварийните ремонти, които винаги причиняват затруднения. Нашите констатации и опит в топлообменниците ще ни позволят да ви помогнем да приоритизирате дейностите по техническото обслужване и да изберете какво да правите в момента и какво може да бъде отложено.

VCA-service Vignette 640x360