Фармацевтично производство

Пускането на лекарство на пазара изисква приложението на най-модерните технологии. За да помогне на производителите на фармацевтични продукти да успеят, Alfa Laval предлага широка гама от доказани компоненти и системи. Това включва компоненти за обработка на флуиди, системи за сепариране и топлообменници.

Pharmaceutical 640x360

Чисто производство във фармацевтичната промишленост

  • Рентабилни операции
  • По-продължително време на безотказна работа и по-добри добиви, съчетани с възможно най-високото ниво на хигиена
  • Защитете характеристиките и качеството на продукта със съгласуваност в партидите и между партидите
  • Създадени за безпроблемно пускане в експлоатация, атестиране и валидиране
  • Отговарящи на съответните стандарти

С помощта на нашето оборудване и с многообразието на глобалната ни мрежа от представители за продажби и услуги, ние предлагаме устойчиви решения, които отговарят на най-високите изисквания. Ние се стремим да подобрим конкурентоспособността на клиентите чрез по-добра оперативна ефективност и висококачествени крайни продукти, които са подкрепени от инженерния ни експертен опит, от практическия ни опит, от персонализираните инсталации и от пълната поддръжка за валидиране.

.

В Alfa Laval ние вярваме в създаването на по-добри ежедневни условия за фармацевтичната и биотехнологичната промишленост, така че заедно да можем да помогнем на още повече хора да се радват на по-здравословен и щастлив живот. Вижте това видео, за да научите повече за това как Alfa Laval може да внесе своя принос към вашите фармацевтични и биотехнологични процеси.Точният топлообменник за фармацевтични приложения

При много фармацевтични процеси приложенията за отопление, охлаждане и кондензация играят решаваща роля. Точната технология може да окаже голямо въздействие както върху безопасността на пациентите, така и върху крайния резултат. Основавайки се на десетилетния си опит в обслужването на фармацевтичната индустрия, Alfa Laval разполага с цялостно портфолио от топлообменници, които са предназначени да отговарят на днешните изисквания.

hex pharma vignette production640x360
.

Изведени на преден план технологии

Помпите на Alfa Laval за фармацевтичния отрасъл

Изгледайте видео материала, за да се запознаете с портфолиото за центробежни и роторно лобни помпи на Alfa Laval за фармацевтичния отрасъл. 

Нови възможности с компактен кондензатор

Compabloc на Alfa Laval се характеризира с иновативен дизайн, който може да подсили икономическата страна на процеса само в една пета от пространството.

Трипътни тръби и фитинги на Alfa Laval

Знаехте ли, че 90% от контактните повърхности с продукта в типична фармацевтична система представляват тръби и фитинги? В този видео материал научете как нашите тръби и фитинги могат да осигурят максимална хигиена.

Разсъждения за ДПП (добри производствени практики)

Какви са нашите разсъждения относно ефективността, документирането и хигиената в биотехнологичния и фармацевтичния отрасъл? Изгледайте видео материала, за да научите повече.

Фармацевтичната академия на Alfa Laval 

– Смесване в биореактори

Първото първокласно решение за сепариране при производство на еднократни биофармацевтични продукти

Запознайте се с Alfa Laval CultureOne: ефективно, доказано избистряне с деликатно манипулиране на чувствителен към раздробяване биологичен материал, придружено с увеличен добив и подобрено възстановяване на протеините. Пригответе се да откриете нови възможности за производство на малки партиди с несравнима производителност.

Alfa-Laval-CultureONE-640x360

360° портфолио на услуги


Хигиенното оборудване на Alfa Laval се поддържа от портфолиото на услугите на Alfa Laval 360° за удължаване на производителността. Свържете се с нас

Технически статии