Изкуствени торове

Производителите на изкуствени торове трябва да постигнат фин баланс – от една страна между намаляване на енергопотреблението и въздействието върху околната среда, а от друга – увеличаване на оперативната готовност и добивите от почвата. Експертният опит, оборудването и услугите на Alfa Laval помагат на производителите на изкуствени торове успешно да се справят с тези предизвикателства.

Fertilizers-640x360

Насърчаване на ефективния растеж на торовата индустрия

Увеличаване на ефективността и оперативната готовност са изключително важни за производителите на изкуствени торове в днешно време. Alfa Laval може да помогне за намаляване на енергийните разходи, ограничаване на проблемите със замърсявания и корозия, както и при възстановяване на топлина от отпадъци за повторна употреба в другите заводски процеси.

Благодарение на своите компактни дизайни, широката гама топлообменници на Alfa Laval значително намалява капиталовите разходи в сравнение с традиционните агрегати. Освен това могат да бъдат реализирани значителни икономии на енергия благодарение на противотока на нашите топлообменници, който позволява температурна разлика от едва 2 °C между горещите и студените течности.

Топлообменниците Packinox на Alfa Laval съчетават издръжливост на високо налягане и високи температури с предимствата на компактните топлообменници, което ги прави идеални за възстановяване на топлина или използването им като обменници при взискателни условия.

Самопочистващите се високоскоростни сепаратори на Alfa Laval ефективно се справят със замърсени среди, като по този начин увеличават производителността и оперативната готовност. За ефективно сепариране на фосфатни минни отпадъци, декантерните центрофуги на Alfa Laval ефективно отделят твърдите материали от течностите в суспензията, като по този начин редуцират твърдите вещества до сух продукт, който лесно може да бъде изхвърлен.

Продуктовата гама Olmi на Alfa Laval се състои от оборудване под високо налягане за синтез
на урея, както и системи за възстановяване на топлина от отпадъци, като например компактни, леки котли за възстановяване на топлина от отпадъци и технологични газови охладители за приложения с висока температура и високо налягане, необходими за производството на изкуствени торове. Нашите технологични газови охладители например могат да се справят с налягания до 200 bar от страната на технологичния процес (140 bar от страната на парата), както и температури на входа на газа до 1000 °C.

.
Accelerate sustainable solutions

Ускоряване на устойчиви решения

Представете си един по-устойчив свят

.