Биогорива

Бъдещето лежи в етанола, биодизела и в горивата от възобновяеми източници (като зърно, семена и целулоза), както и от странични продукти или отпадъци от други промишлености. Alfa Laval предоставя топлообменници, декантерни центрофуги, рибойлери и изпарители, които максимизират ефективността във всички фази на производството на биогорива, от нагряването и охлаждането до смесването и сепарирането. В допълнение на това, Alfa Laval предлага завършени готови инсталации за производство на биодизел.

Biofuels 640x360

За икономически ефективното производство на етанол и биодизел от жизненоважно значение са технологиите, които стимулират по-ефективното и отговорно използване на енергията и възстановяването на страничните продукти.

Точно тези технологии са централни за Alfa Laval. Ние сме експертите, на които можете да разчитате за технически иновативни решения за топлообмен и сепариране на топлина при преработката на етанол и биодизел, както и в инсталациите за биодизел.

.
Accelerate sustainable solutions

Ускоряване на устойчиви решения

Представете си един по-устойчив свят

.