Обработка на основата на целулоза

В производството на етанол Alfa Laval прилага богатия си опит както в обработката на суровини, съдържащи захар и скорбяла, така и в обработката на целулозни суровини. Дървесината, горските отпадъци и селскостопанските странични продукти са богати суровини за производство на биоетанол, което разширява кръга от суровини, от които се произвежда етанол като възобновяемо гориво.

Cellulose 640x360

Предварителна обработка/ензимна хидролиза

Alfa Laval доставя два различни вида топлообменници:

  • топлообменник Alfa Laval WideGap и спирален пластинчат топлообменник
  • за употреба при обработката на етанол на основата на целулоза. Най-подходящият избор зависи от физичните свойства и съдържанието на дълги влакна в целулозната суспензия.

Пластинчатите топлообменници WideGap са разработени специално за етаноловата промишленост, с превъзходна конструкция на отворите и връзките. По-малкият брой контактни точки означава по-малко места, където влакната могат да се заклещят. Широката гама от пластинчати топлообменници WideGap, с размери на отворите от 100 mm до 350 mm, гарантира, че има конфигурация WideGap, подходяща за всяка инсталация – независимо дали става въпрос за малка развойна дейност или за мащабно производствено предприятие.

Спиралните пластинчати топлообменници на Alfa Laval са идеални за използване при обработка на целулозна суспензия с високо съдържание на дълги влакна.

Ние сме световни лидери и в доставката на мембранни системи за производство на ензими.

Ферментация

Решенията с топлообменници WideGap улесняват контролирането на температурата на ферментация дори когато охлаждащата вода е само с един градус по-студена от тази на ферментацията. Ако целулозната суспензия се характеризира с високо съдържание на дълги влакна, спиралните топлообменници на Alfa Laval улесняват справянето с това.

Оборудването за почистване на резервоари на Alfa Laval използва мощни ротационни струйни глави, за да се осигури бързо и надеждно почистване на ферментатора, както и да се подобри добива и надеждността. След ферментацията високоскоростните сепаратори на Alfa Laval възстановяват дрождите, осигурявайки възможно най-висок добив в комбинация с най-ниските експлоатационни разходи на пазара.

 

Дестилация/дехидратация

Изключително компактните топлообменници на Alfa Laval улесняват монтажа и по-ефективното използване на пространството. Вторичните изпарители дават възможност да се работи дори с малки температурни разлики, като допълнително оптимизират енергийната ефективност чрез използване на по-нискокачествени източници на топлина. 

Пластинчатият изпарител на Alfa Laval е идеалното решение за работа с течности с голям вискозитет. Устройствата AlfaVap са проектирани специално за изпаряване, а изпарителят с принудителна циркулация AlfaFlash е идеален като вторичен изпарител за флуиди с котлен камък и замърсявания и се справя с големия вискозитет по енергийно ефективен начин благодарение на много високото напрежение на срязване. Това намалява образуването на котлен камък и замърсявания и повишава топлообмена.

Топлообменниците с гъвкави уплътнения на Alfa Laval са най-издръжливото налично оборудване за дехидратация при спад на налягането, където умората често е проблем.

Обезводняване на лигнина и концентрация на шлемпата

Декантерните центрофуги на Alfa Laval за обезводняване на лигнин осигуряват надеждна и изключително компактна алтернатива. Технологията Power Plate им осигурява превъзходно сепариране при възможно най-ниско потребление на енергия, а пластинчатите изпарители гарантират максимален период на безотказна работа и минимална поддръжка при обезводняването и концентрацията на шлемпата.