Декантерни центрофуги

Декантерните центрофуги на Alfa Laval ще ви помогнат да разделяте твърди вещества и течности в рамките на един-единствен непрекъснат процес. Изпъкват спрямо конкуренцията с разделяне, което е високопроизводително и води до извлечени/пречистени продукти с превъзходно качество и по-голяма търговска стойност. Направете разликата, докато възстановявате ценни суровини, намалявате потреблението на енергия, въглеродния отпечатък и разходите по управление на отпадъците с нашите промишлени декантерни цен

Alfa-Laval-Decanter-Centrifuge

Направете промяна за своя бизнес и за околната среда:

  • Високопроизводително сепариране при ниски разходи за управление на отпадъците
  • Ниско потребление на енергия и нисък въглероден отпечатък
  • Ниски разходи за поддръжка благодарение на непрекъснатата работа, машини, изработени от висококачествени материали, интелигентен конструктивен дизайн
  • Ниско съотношение капиталови разходи/капацитет

Сепарирането на твърди вещества и течности е често срещан производствен процес, а Alfa Laval има над 60-годишен опит в използването на декантерни центрофуги, за да може да отговори на това изискване в множество индустрии. Съчетавайки своето индустриално „ноу-хау“ с опита на специалистите си по индустриални процеси от цял свят, Alfa Laval е в състояние да отговори на вашите точни нужди за всяко конкретно приложение и инсталация.

.

Продукти

Декантери за химикали

P2

Декантери за добив и минерали

P3

Декантери за етанол

SG2

Деакантери за вода и отпадни продукти

i-DW

ALDEC

ALDEC G3

ALDEC G3 VecFlow

.

Технология

 

Сепариране на твърди вещества и течности – иновация, която използва центробежната сила

Отделянето на твърдите вещества от течностите играе ключова роля в безброй промишлени процеси. Традиционно много предприятия използват съоръжение за избистряне или резервоар за утаяване, в които под въздействието на гравитацията на дъното постепенно падат частици, утайки и твърди вещества. Това пречистване обаче е изключително бавно и с недобре контролируеми резултати.

За ускоряване на процеса декантерната центрофуга се основава на центробежни сили – ефектът може да бъде до 4000 пъти по-добър в сравнение с използването на гравитационни сили. Освен това разделянето на твърди вещества от течности може да се контролира лесно, като се коригира скоростта на въртене.

Decanter centrifuge
.

Как работи декантерната центрофуга?

Какво се случва по време на разделянето на твърдите вещества от течностите посредством нашата декантерна центрофуга? Под въздействието на центробежните сили по-плътните твърди частици се пресоват навън към въртяща се стена на корпуса, докато по-малко плътната течна фаза образува концентричен вътрешен слой в декантерната центрофуга. Ако е нужно да се промени дълбочината на течността, се използват различни завирящи плочки – така нареченото езеро. Утайката, образувана от твърдите частици, се отстранява непрекъснато с помощта на винтов конвейер, който се върти със скорост, различна от скоростта на корпуса. В резултат на тези действия твърдите вещества постепенно се „изорават“ от езерото в посока нагоре към коничния „плаж“.

Центробежните сили уплътняват твърдите вещества и изхвърлят излишната течност. След това изсушените твърди вещества се изхвърлят от корпуса. Избистрената течна фаза или фази преливат над завирящите плочи, които са разположени в противоположния край на корпуса. Намиращите се в корпуса на центрофугата прегради насочват разделените фази в правилния път на потока и предотвратяват всеки риск от кръстосано замърсяване.

Скоростта на винтовия конвейер може автоматично да се регулира с помощта на задвижване с променлива честота (VFD), за да може скоростта да се адаптира към промяната в натоварването, дължаща се на твърдото вещество.

decanter centrifuge hub
.

Ползи

Какви са ползите в сравнение с други видове оборудване за сепариране?

По-бърза сепарация в един-единствен и непрекъснат процес

Нашите хоризонтални центрофуги отделят твърдите вещества от една или две течни фази с изпълнението на един-единствен непрекъснат процес в непрекъснат високоскоростен процес. Това подобрява производителността, а оттам и рентабилността.

Широк диапазон от вариации в подаването и управляема производителност

Декантерните центрофуги на Alfa Laval са проектирани да обработват широк спектър твърди частици с диаметър от 5 mm до няколко микрона.

Нашите промишлени декантерни блокове могат да обработват също и суспензии със съдържание на твърдо вещество от 0.1 тегловни % до над 65 тегловни %.

Контролируемите центробежни сили и други специфични детайли на конфигурацията означават оптимизиране на процеса според вашите специфични изисквания и цели, като тези за краен продукт с

висока пазарна пригодност при възможно най-ниски разходи.

Solid bowl centrifuge

Производители и партньори на декантерни центрофуги – Защо Alfa Laval?

Глобален лидер в индустриалния отрасъл

Основана през 1883 г., Alfa Laval се явява водеща компания в технологията за центробежно разделяне, с непрекъснати крупни постижения, като нашата високопроизводителна декантерна центрофуга е едно от тях. Ние имаме практически опит в проектирането и производството на декантерни центрофуги още от 50-те години. Днес, разполагайки с предприятия по целия свят, Alfa Laval може да предостави на клиентите си превъзходни продукти, превъзходно сервизно обслужване и превъзходни резултати за всяко едно място.

Авангардни материали и технология

За всички детайли, които участват в процеса, Alfa Laval използва висококачествена неръждаема стомана, за да се избегне рискът от корозия, свързан с употребата на въглеродна стомана.
Изложените на силно напрежение въртящи се компоненти на декантерните центрофуги на Alfa Laval са изработени от високоякостна центробежно лята неръждаема стомана. Това гарантира получаването на отливки с еднородна зърнена структура без недостатъци и дефекти, както и на завършен компонент без никакви заварки. Резултатите са максимална здравина, несравнима надеждност и дълъг експлоатационен живот.

Всички склонни към износване участъци на центрофугите на Alfa Laval – участъкът за подаване на материала, изходният участък за изхвърляне на твърдите вещества, корпусът и спиралата – са защитени с износоустойчив материал, който е избран да съответства на профила на износване за всеки конкретен промишлен процес.

Непрекъснатото усъвършенстване на използваната в декантерните центрофуги на Alfa Laval технология за уплътняване се осигурява от нашите технологични ресурси. Това е област, в която експертизата и опитът на Alfa Laval са също от ключово значение.

Сервизно обслужване

Като производител на декантерни центрофуги и доставчик на цялостни решения Alfa Laval има пълен контрол върху цялата верига за доставки, което означава, че можем да осигурим на клиентите си време за реакция, наличност и време за изпълнение, които са ненадминати.

Нашите възможности за сервизно обслужване в световен мащаб и богатият ни опит в договорната поддръжка и сервизното обслужване на декантерните ни центрофуги гарантират, че при изпълнението на всяка необходима сервизна операция нарушенията на работния процес са сведени до абсолютния минимум.

За персонализирани сервизни решения нашето споразумение за сервизни услуги може да бъде съобразено с вашите специфични нужди, с цел да максимизира вашата ефективност и да намали оперативните ви разходи.