Обработка на зърнена основа

Alfa Laval обслужва заводи за етанол, които обработват всякакви видове суровини, съдържащи скорбяла, като пшеница, царевица, ориз, маниока и сорго. Ненадминатото ноу-хау на Alfa Laval и опитът в областта на технологичните процеси ви спестяват енергия, пространство и пари при производството на етанол.

Corn 640x380

Предварителна обработка

Пластинчатите топлообменници WideGap на Alfa Laval са конфигурирани така, че да осигуряват най-висока ефективност за охлаждането и регенерирането на топлината за зърнения пулп, което представлява сериозно изпитание, независимо от използваната суровина.
За заводите, работещи със суровини, съдържащи пшеница, нашите системи за отделяне на глутен осигуряват надежден начин за извличане на допълнителна стойност от процеса.

Ферментация

Решенията с топлообменници WideGap поддържат контрола на температурата на ферментация, дори когато охлаждащата вода е само с един градус по-студена от температурата на ферментатора. Оборудването за почистване на резервоари на Alfa Laval осигурява бързо и надеждно почистване на ферментатора, като подобрява както добивите, така и надеждността.

Дестилация/дехидратация

Изключително компактните топлообменници на Alfa Laval улесняват монтажа и по-ефективното използване на пространството. Вторичните изпарители дават възможност да се работи дори с малки температурни разлики, като допълнително оптимизират енергийната ефективност чрез използване на по-нискокачествени източници на топлина.

Топлообменниците с гъвкави уплътнения на Alfa Laval са най-издръжливото налично оборудване за дехидратация при спад на налягането, където умората често е проблем.

Шлемпа

Декантерните центрофуги и пластинчатите изпарители на Alfa Laval осигуряват максимален период на безотказна работа и минимална поддръжка при обезводняване и концентрация на шлемпата.

Изпарителите с принудителна циркулация AlfaFlash fна Alfa Laval се използват за постигане на високи концентрации по най-енергийно ефективния начин. Декантерните центрофуги на Alfa Laval осигуряват превъзходно сепариране при най-ниско потребление на енергия благодарение на технологията Power Plate.

Високоскоростните сепаратори на Alfa Laval могат да се използват за оползотворяване на ценното царевично масло между два цикъла на изпарителя.

Мембраните на Alfa Laval се използват за дълбоко почистване на изпарителния кондензат.