Комбинирана топлина и енергия

Комбинираната топлинна и електрическа енергия (КПТЕ) е един от най-ефективните методи за оползотворяване на енергия. Над 90% от енергията може да бъде насочена обратно към ефективна употреба. Това е изключително рентабилно решение, което носи много предимства.

combined-heat-power 640x360

От отпадъчната топлина към ефективно отопление

Що се отнася до приложенията за комбинирано производство на енергия, Alfa Laval разработва пълната гама от топлообменни продукти, като например въздушни топлообменници (AHE), уплътнени пластинчати топлообменници (GPHE) и медноспоени пластинчати топлообменници (BHE), които осигуряват най-добрите решения за енергийна ефективност. Ние предлагаме партньорство, което включва всичките ни знания, ресурси и инженерни умения, чрез надеждни и перспективни решения, на които можете да разчитате, където и да се намирате по света.

Alfa Laval – комбинирана топлинна и електрическа енергия

Alfa Laval предоставя компоненти за ефективно охлаждане в типична КПТЕ система с газови двигатели с искрово запалване.

 

Дистанционен радиатор/двуконтурни сухи охладители

Alfa Laval предоставя пълна гама от въздушни топлообменници (AHE), които са идеални като дистанционни радиатори в когенераторна/комбинирана за топлинна и електрическа енергия уредба. Продуктите, избрани за този режим, включват въздушни топлообменници (AHE) тип плоча или V-образни.  

Охлаждане с водна риза

За охлаждане с водна риза, при високотемпературния (HT) контур, Alfa Laval предлага уплътнени пластинчати топлообменници (GPHE), споени пластинчати топлообменници (BHE) и дифузионно споени топлообменници (FHE). Тези топлообменници ефективно оползотворяват топлината, генерирана във високотемпературния (HT) контур, като в същото време охлаждат контура.  

Охлаждане на смазочното масло

Нискотемпературните (LT) контури, наричани още смазочни контури, се охлаждат ефективно от пълната гама на Alfa Laval от пластинчати топлообменници, включително, но не само, от уплътнените пластинчати топлообменници (PHE), споените пластинчати топлообменници (BHE) и дифузионно споени топлообменници (FHE).  Тези топлообменници ефективно оползотворяват топлината, генерирана във нискотемпературния (LT) контур, като в същото време охлаждат контура.

.
Accelerate sustainable solutions

Ускоряване на устойчиви решения

Представете си един по-устойчив свят

.