Мощност на двигателя

Независимо дали работите със самите дизелови двигатели или за тяхното приложение при производството на електроенергия, вашият избор на спомагателно оборудване има решаваща роля за успеха ви.

Engine power portfolio 640x360 2023

С Alfa Laval можете да сте сигурни, че ще получите максималната мощност от вашите инсталации, независимо дали става въпрос за малко резервно съоръжение или за генерираща стотици мегавати електроцентрала.

Alfa Laval е водещ доставчик на спомагателно оборудване с дълга история на обслужване на производителите на двигатели и на доставчиците на електроенергия. Благодарение на силните си взаимоотношения и дълголетното си сътрудничество, ние постигнахме добро разбиране както на инсталационните, така и на оперативните нужди.

Двигателят и спомагателното оборудване са от основно значение за вашия бизнес. Нашият бизнес е да гарантираме, че те са печеливши за вашия бизнес.

Свелият път към печелившите мощности

Тъй като светът се променя бързо, нашата цел е да ви помогнем да оптимизирате производителността си, базирайки се на вашата уникална инсталация и условия за работа. Фокусирайки се върху общата ефективност и непрекъснатите технологични иновации, Alfa Laval успява да съчетае значителните икономии на енергия с превъзходната експлоатационна надеждност.

Използвайки експертния опит на Alfa Laval, можете да постигнете както най-висока производителност, така и да подобрите крайния резултат

 

 

Watch how PureVent cleans crankcase gas from diesel engines

.

 

Прочетете каталога

Разширяващи възможностите ви решения

 

Улавянето на маслената мъгла от картера на двигателя представлява чиста победа за EPASA

Centrais Elétricas de Paraíba или EPASA е собственик на две дизелови електроцентрали близо до João Pessoa, крайбрежен град в източния край на Бразилия. С обща инсталирана мощност от около 340 MW, централите формират едно от най-големите съоръжения за термоелектрическа енергия в региона. EPASA следи зорко въздействието им върху околната среда и ефективността на работата им, като това бе причината за инсталирането на 40 блока PureVent 2.0 на Alfa Laval. С помощта на този уникален въздушен сепаратор инсталациите са елиминирали омаслената околна среда и са намалили разхода на смазочно масло.

Epasa image 640x360
.
Accelerate sustainable solutions

Ускоряване на устойчиви решения

Представете си един по-устойчив свят

.