Топлинна мощност

Генерирането на топлинна мощност формира голямата част от доставките на електроенергия в света. Увеличеното търсене и по-строгите регулации изискват намирането на нови подходи за снабдяване с електричество по независим, екологичен и икономичен начин. Alfa Laval открива все по-ефективни начини за генериране на пара и топлина, както и за оптимизиране на процеса в задвижваните с турбини електроцентрали.

Thermal-power-640x360p

Подобряване на ефективността и надеждността

Подобрете производителността и енергийната ефективност на вашата електроцентрала с компактни, икономични системи от Alfa Laval. Нашите системи работят с цел осигуряването на най-ефективното и надеждно функциониране на вашата електроцентрала.

Голямото портфолио на Alfa Laval включва уплътнени топлообменници, заварени топлообменници, въздушни охладители, технологии за сепариране, промишлени котли, уреди за възстановяване на топлина от отпадъци и друго оборудване. Подобряването на контрола върху входящата енергия също така помага за намаляване на оперативните разходи, подобряване на надеждността и оперативната готовност на инсталацията, както и удължава експлоатационния живот на критично важните системи.

Нашата всеобхватна система от решения за топлоелектрически централи включва:

 • Системи за течни горива
 • Обработка на смазочно масло
 • Преработка на трансформаторно масло
 • Десулфуризация на димни газове и обезводняване на гипс
 • Топлообменници за загряване на газ
 • Почистване на газове и улавяне на CO2
 • Охлаждане на генератори
 • Предварително подгряване на захранваща вода
 • Кондензатори/котли за централно отопление
 • Кондензатори на пара в турбината
 • Охладители на смазочно масло
 • Уплътняване на газови турбини и продухване на въздушни охладители
 • Въздушни топлообменници
 • Охладители на продуктите от продухване
 • Топлообменници за кондензиране на парата от салниковите уплътнения
 • Затворени системи за охлаждане на вода
 • Самопочистващи се филтри за морска вода, речна вода или други приложения за „мръсна“ вода
.
Accelerate sustainable solutions

Ускоряване на устойчиви решения

Представете си един по-устойчив свят

.