Производство на захар

Производството и рафинирането на захар включват непрекъснато предаване на топлина към и от различните потоци на сок – от първия сок до крайната меласа. Финансовата жизнеспособност на производството на захар зависи от разходите за енергия. Топлинната ефективност на пластинчатите топлообменници и пластинчатите изпарители Alfa Laval WideGap помага на производителите на захар да увеличат максимално качеството на продукта и да сведат до минимум оперативните и енергийните разходи.

Sugar production 640 x 360

Познание за процеса

Alfa Laval има повече от 40 години опит в удовлетворяване на потребностите на захарната промишленост и на всички аспекти на топлообмена и регенерацията.

Усъвършенствани топлообменници и технологично ноу-хау

Монтирането на пластинчати топлообменници на Alfa Laval е високоефективен начин за намаляване на консумацията на енергия във вашия захарен завод. Разполагаме с топлообменници за редица задачи за нагряване и охлаждане, включително пластинчати топлообменници WideGap за захарни сокове, съдържащи фибри, стандартни пластинчати топлообменници за избистрени сокове, клера, сиропи и меласа, изпарители AlfaVap и кондензатори AlfaCond.

Въпреки че пластинчатите топлообменници на Alfa Laval, използвани в приложенията за захар, са много по-малки от кожухотръбните топлообменници, тяхната топлинна ефективност е по-голяма с 200 – 300%. Следователно финансовите ползи се умножават от кампания на кампания.

Останалото оборудване, което предлагаме за захарната промишленост, включва енергийно ефективни декантерни центрофуги и ротационни помпи.