Преработка на цвекло

Производството и рафинирането на захар включват непрекъснато предаване на топлина към и от различните потоци сок, като се започне от първия сок и се стигне до крайната меласа. Регенерирането на повече топлина от вашите процеси може да ви помогне да използвате по-малко енергия и да намалите производствените си разходи.

Beet processing 640x360

Alfa Laval доставя усъвършенствани решения за загряване на суровия сок, варовиковите сокове и другите флуиди, съдържащи фибри, нагряване на избистрените сокове, нагряване и охлаждане на сиропите, меласата и останалите течности с голям вискозитет, както и решения за изпаряване и кондензация.

Суров сок, варовикови сокове и други флуиди, съдържащи фибри 

Продуктите на Alfa Laval спомагат за повишаване на енергийната ефективност във вашия захарен завод, като допринасят за регенериране на повече топлина от вашите процеси. Пластинчатите топлообменници Alfa Laval WideGap са особено ефективни за течности, съдържащи фибри.

Като топлоносител може да се използва течност, пара или пара с ниско налягане. Парата от котела или парата от последната камера-изпарител традиционно се считат за отпадна топлина, но топлообменникът WideGap използва тази енергия. Това спестява по-ценните източници на топлина за други режими, като производство на електроенергия, която може да се подава към националната мрежа, или топла вода за използване в местната топлофикационна мрежа.

Избистрен сок

Ефективно решение за загряване на избистрения сок е употребата на стандартни пластинчати топлообменници на Alfa Laval, при които изпусканата пара и кондензат от изпарителите се използват като източници на топлина.

Това намалява консумацията на енергия и увеличава максимално капацитета на изпарителите.

Изпаряване

В заводите, които работят със захарно цвекло, изпарителят AlfaVap може да бъде монтиран като бустер на съществуващите изпарители Robert. Ниското тегло, компактността и гъвкавостта на конструкцията на AlfaVap ви позволяват да го монтирате практически навсякъде, за да разширите капацитета на изпаряване на съществуващата инсталация. В зависимост от капацитета, уредите AlfaVap могат да се използват и за цялостно изпаряване.

Сиропи, меласа и други флуиди с голям вискозитет 

Стандартните пластинчати топлообменници на Alfa Laval осигуряват ефективно нагряване и охлаждане на течности с голям вискозитет. Ние доставяме също така и ротационни помпи, които са здрави и издръжливи дори при работа с абразивни среди, съдържащи кристали.

Кондензация

Отличен като вакуумен кондензатор, пластинчатият кондензатор AlfaCond поддържа кондензата отделно от охлаждащата среда. Тъй като законодателството за пречистване на отпадъчни води става все по-строго, това се превръща в идеален вариант за инсталации, където барометричните кондензатори са традиционният избор.

Често задавани въпроси относно захарта

Кои са най-често задаваните въпроси от нашите клиенти? Някои от отговорите може да ви изненадат.

 Често задавани въпроси