Преработка на захарна тръстика

Alfa Laval доставя усъвършенствани решения за нагряване на суров сок, варовикови сокове и други течности, съдържащи фибри, нагряване на избистрени сокове, нагряване и охлаждане на сиропи, меласа и други течности с голям вискозитет, обезводняване на захарния дефекат от дъното на дефекатора, решения за изпаряване и кондензация.

Cane processing 640x360

Alfa Laval доставя усъвършенствани решения за загряване на суровия сок, варовиковите сокове и другите течности, съдържащи фибри, нагряване на избистрените сокове, нагряване и охлаждане на сиропите, меласата и останалите течности с голям вискозитет, както и решения за изпаряване и кондензация.

Суров сок, варовикови сокове и други флуиди, съдържащи фибри 

Пластинчатите топлообменници Alfa Laval WideGap са особено ефективно решение за нагряване на течности, съдържащи фибри. Като топлоносител може да се използва течност, пара или пара с ниско налягане. Парата от котела или парата от последната камера-изпарител традиционно се считат за отпадна топлина, но топлообменникът WideGap използва тази енергия. Това спестява по-ценните източници на топлина за други режими, като производство на електроенергия, която може да се подава към националната мрежа.

Избистрен сок

Стандартните пластинчати топлообменници на Alfa Laval, които се използват в захарните заводи за загряване на избистрения сок, са много ефективен начин, при който изпусканата пара и кондензат от изпарителите се използват като източници на топлина. Това намалява консумацията на енергия и увеличава максимално капацитета на изпарителите.

Изпаряване

В захарните заводи, които преработват захарна тръстика, изпарителите AlfaVap могат да бъдат монтирани като цялостни камери-изпарители или като бустери на съществуващите изпарители Robert. Ниското тегло, компактността и гъвкавостта на конструкцията на AlfaVap ви позволяват да го монтирате практически навсякъде, за да разширите капацитета на изпаряване на съществуващата инсталация.

Захарен дефекат от дъното на дефекатора

Декантерните центрофуги на Alfa Laval са ефикасна алтернатива на традиционния ротационен вакуумен филтър за обезводняване на захарен дефекат от дъното на дефекатора. Това намалява консумацията на енергия, дава по-висока сухота на масата и намалява загубата на захар.

Сиропи, меласа и други течности с голям вискозитет

Стандартните пластинчати топлообменници на Alfa Laval осигуряват ефективно нагряване и охлаждане на течности с голям вискозитет. Ние доставяме също така и ротационни помпи, които са здрави и издръжливи дори при работа с абразивни среди, съдържащи кристали.

Кондензация

Отличен като вакуумен кондензатор, пластинчатият кондензатор AlfaCond поддържа кондензата отделно от охлаждащата среда. Тъй като законодателството за пречистване на отпадъчни води става все по-строго, това се превръща в идеален вариант за инсталации, където барометричните кондензатори са традиционният избор.

Често задавани въпроси относно захарта

Кои са най-често задаваните въпроси от нашите клиенти? Някои от отговорите може да ви изненадат.

 Често задавани въпроси