Производство на сирене

Независимо дали произвеждате меко, прясно или зряло сирене, на вас ви е необходимо оборудване, което отговаря на специфичния производствен процес. С дълбоки корени в отрасъла за млекопреработка и производство на сирене, Alfa Laval е водеща сила в иновациите за ефективна и внимателна преработка, във всяка стъпка от процеса. От топлинната обработка и изпомпването до сепарирането и почистването на място – Alfa Laval може да гарантира, че производството на сирене отговаря на най-високите стандарти.

Cheese-processing

Оптимизиране на всеки процес на млекопреработването

От суровото мляко до завършения млечен продукт, компонентите на Alfa Laval са проектирани да постигнат най-доброто на всяка стъпка. Това помага за максимално увеличаване на производителността, времето за безотказна работа и качеството на продукта, като същевременно свежда до минимум потреблението на електрозахранване и вода. Прегледайте нашето портфолио и намерете подходящото оборудване за вашия процес.

Alfa Laval dairy processing