Производство на култури и стартерни култури

Разработването на силни, ефективни закваски е предпоставка за вкусни и здравословни ферментирали млечни продукти. Растежът на бактерия на млечна киселина и други закваски изискват прецизна и ефективна топлинна обработка и внимателно боравене с продукта. Alfa Laval предоставя иновативни, водещи на пазара компоненти за сепариране, нагряване и охлаждане и обработка на течности.

Dairy-processing-starter-culture-processing

Оптимизиране на всеки процес на млекопреработването

От суровото мляко до завършения млечен продукт, компонентите на Alfa Laval са проектирани да постигнат най-доброто на всяка стъпка. Това помага за максимално увеличаване на производителността, времето за безотказна работа и качеството на продукта, като същевременно свежда до минимум потреблението на електрозахранване и вода. Прегледайте нашето портфолио и намерете подходящото оборудване за вашия процес.

Alfa Laval dairy processing