Преработка на суроватка, казеин и лактоза

Страничните продукти от мандрите са силно търсени днес в хранително-вкусовата промишленост и производството на напитки. Печелившото възстановяване на твърдите вещества изисква ефективна, но внимателна обработка на всяка стъпка. Хигиенните компоненти на Alfa Laval за сепариране, нагряване и охлаждане, както и вградените новаторски функции за боравене с течности, които ви помагат да използвате максимално млякото и суроватката, с по-висока производителност.

Whey-casein-lactose-processing

Оптимизиране на всеки процес на млекопреработването

От суровото мляко до завършения млечен продукт, компонентите на Alfa Laval са проектирани да постигнат най-доброто на всяка стъпка. Това помага за максимално увеличаване на производителността, времето за безотказна работа и качеството на продукта, като същевременно свежда до минимум потреблението на електрозахранване и вода. Прегледайте нашето портфолио и намерете подходящото оборудване за вашия процес.

Alfa Laval dairy processing