Централно отопление

Топлообменниците са един от основните компоненти в системите за централно отопление. От самото начало Alfa Laval е изключително ангажирана да предоставя най-подходящите топлообменници за този бранш. Освен ефективни и висококачествени продукти, Alfa Laval също така предоставя и уникалното предимство на практични познания, основани на много десетилетия опит.

district-heating-banner 640

Икономични, енергийно ефективни решения

Централното отопление осигурява отопление и топла вода от чешмата чрез инсталация за централно отопление посредством отоплителни подстанции към отделни сгради. Компактните пластинчати топлообменници и отоплителни системи на Alfa Laval са ключови компоненти в мрежата за централно отопление. В сравнение с кожухотръбните топлообменници, които се използваха преди в системите за централно отопление, енергийно ефективните пластинчати топлообменници на Alfa Laval спомагат за намаляване на оперативните разходи и въздействието върху околната среда. Топлообменниците и системите на Alfa Laval се използват в системи за централно отопление по целия свят.

Удобни и гъвкави за употреба

За потребителя „централно отопление“ означава безпроблемен начин за получаване на енергия. Централният котел на една система за централно отопление е по-удобен и по-ефективен, отколкото малки индивидуални системи за отопление на домове. Възможностите за използване на възобновяема енергия и рециклирана енергия от източници, като например промишлени процеси и изгаряне на отпадъци, правят централното отопление гъвкав и енергийно ефективен избор. 

Портфолио от услуги 360° на Alfa Laval

 

За да работи вашето оборудване по перфектен начин, Alfa Laval предлага всеобхватно портфолио от услуги.

Свържете се с нас, за да разберете как да разширите ефективността на вашите продукти. 

 

xChanging Ideas – най-новите достижения в отоплението и охлаждането

Присъединете се към нашите експерти в конкретни области за нова поредица от уебинари и вижте какви са най-новите тенденции и решения, които формират нашия бранш.

xchanging ideas vignette text

Вашият информационен център за най-новото в отоплението и охлаждането

Със своя десетилетен експертен опит в областта на топлообмена, Alfa Laval предлага знания за днешните предизвикателства при отоплението и охлаждането. Открийте отговори на сложни въпроси за всичко – от енергийната ефективност до естествените хладилни агенти, заедно с полезни помощни материали, които улесняват намирането на подходящата технология за вашето приложение.

heating cooling-hub-vignette-2021